Relacio aparell locomotor

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en español con un tamaño de 7,29 KB

ls rsposts rlacionads amb apary locmtor sn movimnts d 2 tipus: - voluntaris: fet per cervell
> receotors nerviosos organs sentits-> nervis senstius->cervell- escorça motora->nervis motors: -
>musculs - sensorial xarxa nerviosa
-asociacio somatica
reflexos: s'elaboren i coordinen a la medula espinal
organs sentits-->nervis sensitius-->medula espinal-->nevis motors--> musculs
les r
espostes relacionades amb sistema endoncri originen la secresico d'hormones, controlen certs organs anomenats diana.
Receptors nerviosos
->nervios central: hipotalem-->hipfisi-->hormones-->organs diana
2  APARELL LOCOMOTOR
constituit pel sistema eskeletic i sistema muscular, funcionen forma cordinada.
2.1 sistema eskeletic  -sostene cos: - protegeixen d'organs delicats - gran varietat de moviments - diposit minerals > l'eskelt axial : - crani: protegir encefal - columna vertebral:format per vertebres, pasa medula espinal - Torax: format x costelles, > esquelt apendicular:  -esxtre. superiors
- extr. inferiors
Les articulacions son unions entre 2 osos, superficie contacte recobert de teixit cartilagos x evitar fregament.
- aRticulacions fixes SISTEMA MUSCULAR
- semimoobils format x musculs, els k estan units als osos i recobreixen l'esquelet reben elnom de
- mobils
muscul esqueltic. Els musculs esqueltics constitueixen bandes de fibrs k poden i nserirse en ells osos amb tendons.
MOMIMENT
.-voluntari: amb propia voluntat L'escorça motora encarrega d'enviar la resposta traves de nervis motors, els kual dirigim cap als musculs.
- reflex:respostes involuntaries k im'pliken un moviment rapid d la prtr afectada x estimul. La repspost as'envia al muscul a traves de nervi motors.
SECRECIO ORMONAL controlada pel sistema nervios central, en concret hipotalem.


SISTEMA ENDONCRÏ
encarregat de dur a la resposta hormonal, es a dir la segregacio, k tenenn de funcio controlar el funcionament de certs organs
Format x:
glandules endocrines elaboren hormones.
l'activitat de les glandules endocrines sta controlades per l'hipotàlem.
-Hipofisi: petita estructura sota el hipotalem, es divideix en dos lobuls: hormnes creixement, prolctina...
- Tiroide: situada en el coll, i segrega hormona tiroxina Paratiroide: situada posterior de la tiroide i forma ormona paratiroidal.
- pancrees: glandula anexa del sistema digestiu: ormones: insulina, glucago.
-Glandules suprarenals: situades sobre ronyons, oRmones: cortisol, /adrenalina= medula suprarenal.
-ovaris: estrogens i progesterona,
TesticLes: testosterona

HORMONES
                  creixement: actriva el creixement i el desenvolupament
Hipofisi      prolactina: estimula la secresion de llet despres del part
                  fol·liculostimulant : activa els espermatozoides i _________________________________________________________________________________________
tiroide:   tiroxina: activa la funcio de respiracio ila sintesi de proteines..
paratiroidal: regula la quantitat de calci i fosfor en sang.
_________________________________________________________________________________________
GlanduLes suprarenals:    cortisol: actua en la degradaco de poteines i greixos.
adrenalina:prepara el cos es situacio d'alarma.
_________________________________________________________________________________________
Pancres: insulina: fa possible l'absorcio de la glucosa x part de celules.
glucagó: stimula l'augment de la quantitat de glucosa en sang.
_________________________________________________________________________________________
ovaris:  estrogens : activa funcionament organs reproductors femenins
progesterona: activa preparacio de ll'uter x la implantacioembrio
testosterona: activa funcionament organs reproductors masculins
         

Entradas relacionadas: