Regles d'ortografia i gramàtica en català

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,77 KB

INVARIABLES

Dies de la setmana, acabats en -us (anus, cactus, fetus..), alguns compostos (paracaigudes, trenclaclosques..) i altres, fons, temps...

ACABATS EN

-a àtona = -es, vocal tònica = -ns, -s, -ç, -x, -ix, -tx = -os, sc, -st, -xt, -ig = -s, -osADJECTIUS

Es classifiquen segons si tenen 2 terminacions o 1 terminació.

2term

-Consonant: t-d, c-g /// c-qu, g-gu, j-g, l-l·l

-Vocal: e-a, o-a, eu-ea, u-v

-Afegir -n

-Accentuació

1trem

Invariables en singular i plural = -al/-el/-il, -ant/-ent, -ar, -a, -e, -ble, -me, -ne, -aire

Inv. singular i variables plural = -aç, -iç, -oçDETERMINANTS

Limita el significat del nom, indica el gènere, nombre, proximitat, llunyania...

  • L'article: davant consonant = el/la (s), els/les (p)

davant vocal = l'/la (s) els/les (p)

  • Els demostratius: proximitat = aquest/a (s), aquests/es (p), açò/això (n)

llunyania = aquell/a (s), aquells/elles (p), allò (n)

  • Els possessius: posseïdor = meu/teu, meva/seva (s), meus/meves (p)

+d'1 ^ = vostre/nostre, nostra/vostra LLUR (s), nostres/vostres, LLURS

  • Numerals cardinals: DUC

  • Numerals ordinals: primer/a, a partir del 5è s'afageix -è (masc) -ena (fem)

  • Numerals partitius: mig, mitja, mitjos, mitges..

  • Numerals múltiples: doble, quàdruple, triple..


Entradas relacionadas: