Regles del mètode cartesià:

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,81 KB

 

dubte metodic

Aplicant la primera regla del mètode, Descartes inicia el procés conegut com a "dubte metòdic", és a dir, sotmetre tots els coneixements admesos fins el moment a la prova del dubte, per tal de trobar aquell coneixement clar i distint del qual deduir la resta.

Inicia aquest procés examinant el coneixement que tenim sobre el món originat en els sentits      i arriba a la conclusió que podem dubtar d'aquest coneixement en tant que és fàcil recordar moments en els que els sentits ens han enganyat.

Descartes encara va més enllà: no només podem dubtar del coneixement que els sentits ens aporten sobre les coses, sinó que també podem posar en dubte la mateixa existència de les coses ja que moltes vegades hem somiat coses que crèiem existents tot i no ser-ho.


Segons Descartes el mètode cartesià es basa en l'evidència i la deducció. L'evidència que trobem a la raó de forma innata, a través de la intuïció, i la deducció que són les connexions entre les intuïcions de la raó.

Segons Plató, el dialèctic es basa en l'ascens de la raó i el que fa que la raó vulgui ascendir fins a la veritat és el record o reminiscència del que l’ànima va contemplar en l'altra vida, el record de la idea. El mètode dialèctic es basa d'alguna manera en l'evidència o intuïció (record) i en la deducció (record de la idea i coneixement racional).

Les pricipals regles del mètode.:


1. Regla de l'evidència. És la a primera regla i la més important de les regles del mètode. Consisteix en acceptar com a veritable només allò que es presenti amb "claredat i distinció", és a dir, amb evidència. És l'exercici de la intuïció.

2. Regla de l'anàlisi. L'anàlisi ( "resolució") és el mètode d'investigació consistent en dividir cadascuna de les dificultats que trobem en tantes parts com es pugui fins arribar als elements més simples, elements la veritat és possible establir mitjançant un acte d'intuïció.

3. Regla de la síntesi. O mètode de la composició. Consisteix en procedir amb ordre en els nostres pensaments, passant des dels objectes més simples i fàcils de conèixer fins al coneixement dels més complexos i foscos.

4. Regla de l'enumeració. Descartes la cita al "Discurs del mètode" com la quarta regla. Consisteix en revisar acuradament cadascun dels passos de què consta la nostra investigació fins a estar segurs de no ometre res i de no haver comès cap error en la deducció.


Entradas relacionadas: