Redaccions en català

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,12 KB

 

Amor cortès:


És una de les temàtiques més importants de la literatura trobadoresca on s'expressa un codi amorós que va sorgir al s.11, a França, que expressava l'amor de forma noble i cavalleresa.És basava en que un cavaller estava enamorat d'una dona casada i havia de demostrar la seva devoció mitjançant gestes heroiques i escrits amorosos de manera anònima a la seva estimada.Quan els amants s'havien compromès un a l'altre, ho havien de mantenir en secret.La major part dels matrimonis entre la noblesa en l'edatmitjana eren contractes de negocis per això l'amorcortès era una forma d'adulteri.L'home cortès havia de ser valent,galant,gentil,generós i servicial, també havia de prometre a la estimada fidelitat i obediència.El marit de la dama era gelós. La relació de vassallatge es trasllada en l'amor cortès:
Vasall(cavaller) i domina(dama). -

Les llengües ROMàniques:

Van sorgir a l'època medieval a resultat d'un lent procés d'evolució de la llengüa llatina vulgar.El llatí vulgar, era el que parlava el poble i va evolucionar en els territoris que constituïen l'Imperi ROMà, es va fragmentar en diverses llengües anomenades, llengües ROMàniques(català,galleg,valencíà..) Aquestes llengües van començar a tenir entitar propia diferenciada del llati al voltant del s.8 i s.9, i posteriorment van accedir a l'escrit i més tard substituint la llengua llatina.El llatí no ha desaparegut sinó que ha evolucionat i ha adquirit aspectes d'altres idiomes.Trobador escriu occità, pq neix Occitània(franç) i es difongué rest d'Europa. Catala neix partir s.12 i s.13.


-

RamonLlull:

(Mallorca 1232-1316) família noble.Considerat el creador del català literari i el primer gran clàssic de les lletres catalanes.(creador catala prosa). A partir dels trenta anys dedicà la seva vida aDéu quan l'hi va aparèixer en un somni, deixant la família,la cort i les riqueses, i volent difondre als homes que l'amor a Déu era l'únic camí de salvació.Tenia 3objectius: Convertir els infidels, adoctrinar i ensenyar llengües. Utilitza i enriqueix la literatura en llengua catalana amb temes de l'època per fer veure les seves idees./            Llibre de les bèsties:
És un conjunt de faules on la cort és una al·legoria de la societat humana governada per els protagonistes què són bèsties els quals reprodueixen simbòlicament el comportament humà, i alhora també és una sàtira de les ambicions humanes que critica la mala política del rei(Lleó),on l'univers dels animals projecta el món dels homes.També hi ha present la formula de l'exemplum.

Llibre d'Amic e Amat


Tracta d'un recull de 365 versicles o aforismes dins de Blanquerna que tracta sobre l'amor entre l'home(Amic) i Déu(Amat).Té un caràcter biogràfic de Llull, on ens transmet l'idea d'adorar i contemplar a Déu.El personatge és Fèlix què amb el seu pare, viatgen i conèixen el món de la realitat i de l'espiritualitat.


Narracions autobiogràfiques de fets històrics contemporanis de carácter bèl.Lic que pretenen justificar les actuacions polítiques dels monarques:Ens informen sobre els regnats d'una sèrie de reis catalans de l'edatM.,i també son mostres exel·lents de les possibilitats literàries i lingüístiques de la prosa en catala després de l'aportació de Ramón Llull,redactades finals s.13 i durant s.14. 

Crònica de Jaume I: (1a persona)


• La més llarga. Escrita en dos etapes pel monarca(ell)

• Narra de manera autobiogràfica la vida i gestes més importants del rei (conquistes de Mallorca i València, fets militars detalls de la seva vida quotidiana).

Redactada entre el 1240 i el 1274, Jaume I es va inspirar i va dictar la crónica a homes de lletres de la seva confiança. En aquesta crònica consten els fets més importants de la vida del monarca explicats per ell mateix, des del seu naixement fins la seva mort,.

Crònica de Bernat Desclot(3persona)


• Protagonista Pere II el Gran,narra el regant del prota. Tracta 2 temes: Conquista de Sicília i invasió de Catalunya pels francesos.Escrita entre el 1283 i el 1288

Crònica de Ramón Muntaner(3apersona)


• La millor i més emocionant de les 4 cròniques, el prota es Muntaner

• Estil caracteritzat per l'ùs de procediment juglarescos i un llenguatge viu i col.Loquial.

Crònica de pere el cerimoniós(1apersona)


• Escrita coma justificació del seu regnat.

• Narra la reincorporació del regne de Mallorca a la corona i la guerra contra els nobles rebels a valència i Aragó.


EDATMITJANA s.5-s.15 Alta.E.M(5-10)-Baixa.E.M(10-15)

Comença amb caiguda Imperi ROMà i acaba amb caiguda de constantinoble.

Durant la alta apareix i es desenvolupa feudalisme

Durant la baixa hi ha crisis en el sistema feuda i tmb surgeix vida urbana

Durant l'edat.M, es va implantar el sis.Feudal, es van crear univers(enllati) ho transmet l'església, tmb es una epoca de croades''guerres'' per l'expansió cap a Orient per Cristianitzar i conqerir territori(fins s.12), tmb en l'ambit del comerç es més fàcil graciés als vaixells que viatjaven per rutes noves del mediterrani i Nord d'Europa.


Cerverí de Girona: junt amb Ramón llull, gran autor de la lit. Catalana del s.13( escriu més en catala i deixa de banda l'occità. Es preocupa per escriure be i adoptar formes poètiques de la lírica popular.


Guillem de Berguedà: s.12: es un noble que te una vida plena d'episodis agressius que posa en evidencia el mon d la soc.Feudal. Utilitzava un llenguatge agressiu, sense deixar l'enginy i la ironia.


Trobador es el poeta de l'amor cortès que elaborava les paraules i la melodia d'una obra poètica, que els joglars les interpretaven en llengua vulgar.Poesia trobadoresca neix a Occitània(Propença)sud França es va estendre gairebé per tota Europa.

Entradas relacionadas: