Realismo popular anxel fole

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 4,07 KB

 

A PROSA ENTRE 1936 E 1975: OS RENOVADORES DA PROSA ( FOLE, BLANCO AMOR, CUNQUEIRO, NEIRA VILAS)

 Como consecuencia da guerra Civil, a literatura galega deixa de existir como manifestación pública durante Máis dun decenio. Escríbense no exilio a maioría das novelas.

Hai Unha liña de continuación da prosa da Xeración Nós
Carballo Calero, e autor da primeira novela de posguerra, é A Xente da Barreira,

Realismo Fantástico, representado pola obra de A. Cunqueiro. Trátase Dunha literatura que mestura elementos

O Realismo Popular, representado por Ánxel Fole. O popular ascende á Categoría de culto a través dun texto que nunca se afasta do relato oral, da Xeografía luguesa, da lingua dialectal

O Realismo Social, representado por E. Blanco Amor. Situadas no Ourense de Principios do s. XX, plasman a vida das clases obreiras ou marxinais, Denunciando as inxustizas que padecen.

Realismo Rural, representado por Xosé Neira Vilas, coñecedor de primeira Man das penurias da vida labrega, non exento de denuncia.

6.Ao mesmo Tempo nacerá a Nova Narrativa Galega da man dos Autores máis novos, como Ferrín, Mourullo ou Casares, unha prosa totalmente Diferente e moderna.

ÁLVARO CUNQUEIRO

  

Mestura de Realismo e fantasía


Personaxes da literatura universal (Merlín, Sinbad...) comparten con xentes do Pobo galego vivencias


Predominio Da oralidade no estilo

Cheo de apelacións ao oínte, comentarios do Narrador, alusións ás fontes...

Tendencia á disgregación da novela

Non hai unha estrutura Clásica de presentación, senón unha técnica de relato dentro do relato, ou Relatos sucesivos cun débil fío argumental.
Merlín E familia. Recreación da materia de Bretaña desde a particularidade Dunha perspectiva galega.

Escribiu tamén libros de semblanzas.

ANXEL FOLE


 A súa obra está Formada case exclusivamente por libros de contos (os principais Á lus Do candil ambientados nesas montañas de Lugo e escritos coa lingua Que alí se fala. Seguen a técnica dos contos populares, , que se contaban Antes. Tamén os temas seguen esa tradición oral: contos de lobos, de aparecidos E premonicións da morte; de lendas populares (a Santa Compaña...) combinados Cun agudo sentido do humor

III. EDUARDO BLANCO


. Debemos destacar as súas dúas novelas:

-A Esmorga participa Da renovación na narrativa galega da época, tanto na temática como na forma (técnica telefónica)

-Xente Ao lonxe ) é unha radiografía do Ourense de principios de século a través da experiencia Dun grupo de traballadores

 XOSÉ NEIRA está moi afastado dos autores da NNG. Podemos clasificar A súa obra en torno a dous focos:

Galicia Interior


: Plasman a sociedade campesiña. A máis sobresaliente é Memorias Dun neno labrego 

Galicia Emigrante


: Mostran os problemas xerados a causa da Emigración forzosa: Historias de emigrantes 
Tamén escribiu literatura infantil: Espantallo amigo 

Entradas relacionadas: