Realisme, naturalisme, romantisisme/renaixença

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,06 KB

ralism:Ésl movimnt litrari oposat al subjctivism romàntic. s manifsta arru d'europa i dominarà la cració litrari entr 1840 i 1880.l ralism s proposa rproduir la ralitat social contmxània il gènr més apt pr assolir akst objctiu és la novl·la.l trts principals k la dfinixen són: (-)la obsrvació imparcial d la ralitat, ja k scriu 1a novl·la documntada.(-)vrsmblança, és a dir q s'assmbla a la ralitat o smbla crïbl. (-)psicologia complxa, ja kls prsnatgs evolucionn, (-) valor documntal,ls autors voln dixar 1 documnt k rflctski com era la ralitat, (-) novl·la burlsca. ls tècniks utilitzads són ls sguents. 1) objctivism narratiu: l'autor no pot intrfrir enl rlat amb ls svs pròpis opinions. 2) dscripcions minucioss: aksts dscripcions contribueixen a construir la imatg d la ralitat dins la ficció d la novl·la. 3)ls diàlgs: donn ralism a la istòria.naturalism:l naturalism s'inspira enl positivism filsòfic i 100tífic. s basava enl mètod d'exprimntació dircta d la ralitat i obsrvació, rcoyida d dads, iòtsi i comprovació mitjançant l'obsrvació.l naturalism culminal cimí ralista traçat pr balzac, flaubrt i stnd al.l màxim rprsntat dl naturalism és émili zola k va publicar la primra novl·la 100tífica. a més s va stablir la toria dl dtrminism; vol dir kl comxtamnt d l' om stà dtrminat pr la raça, em mdi il momnt istòric, no és yiur. la intnció era miyorar ls condicions socials il comxtamnt umà mitjançant 1 studi d ls yeis intrns d l' om k rgulavn ls manifstacions extrns.


ROMANTISISME I RENAIXENÇA: semblances: 1)interès pel passat i pels orígens les manifestacions tradicionals i folklòriques i la llengua nacional. 2) atracció pels països llunyans i pel passat remot de l'edat mitjana. 3) el paper de l'artista com un ésser superior. 4)visió dinàmica de la natura, que representa l'estat d'ànim, ús del símbol i la ironia. 5) el caos i en general tot allò oposat a la raó.6) la melangia vital i la mort, considerada com la via d'evasió per excel·lència. Diferencies: 1)d'abast temporal: la renaixença ja era latent en els il·lustrats, per tant seria anterior al romanticisme i triomfar quan el romantsisme ja decau. A més la renaixença és un període marcat per l'estètica del romanticisme, primer, i el realisme i el naturalisme després. 2) d'abast geogràfic: el romanticisme s'estén per tota europa en canvi la renaixença es exclusiu de la literatura catalana. 3) D'abast cultural: el romanticisme se centra en el camp de la literatura, en canvi la renaixença té un major abast cultural i fins i tot, polític.
   

Entradas relacionadas: