Raonament transductiu

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,28 KB

Raonament: Sèrie d’idees encadenades que condueixen a una conclusió.

-Raonament inductiu. Diversos casos particulars s’intenta inferir una llei universal.-Raonament deductiu. Es va del que és universal al que és particular.-Raonament transductiu. Infereixen conclusions anant d’un cas particular a un altre cas particular (dels 2 o 3 anys).

Creativitat: Capacitat d’observar coses amb un nou enfocament, de reconèixer problemes que altres veuen o de proporcionar solucions noves però efectives a molts problemes.

-Pensament convergent. Es dirigeix a trobar una solució convencional, convenient i apropiada a un problema.

-Pensament divergent. Pensament creatiu, l’habilitat per descobrir respostes o solucions originals a un problema.

Característiques que acostumen a mostrar les persones creatives.-Sensibilitat per als problemes.Fluïdesa d’idees.-Flexibilitat mental.-Originalitat.-Capacitat d’anàlisi i síntesi.-Capacitat de redefinición
.

3.5 El període preparatori : Pas que hauran de fer els nens i nenes des de l’acció fins a l’operació, sent l’acció el que és propi de l’estadi anterior i l’operació, el que és apropiat per a l’estadi següent.Engloba diferents aspectes: Un món físic d’objectes i relacions que, han arribat a dominar en l’estadi anterior.Un món social format per uns objectes animals. Un món interior simbòlic, que es el fet més rellevant en els primers anys de l’estadi present.Característiques del pensament preoperatori:

egocentrisme: Dificultat per diferenciar el món propi exterior del món propi interior.

Centració :Tendència que tenen els nens i nenes a seleccionar i atendre un sol aspecte de la realitat.Entradas relacionadas: