Ramon Llull

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,54 KB

 
prosa, interes per la perfeccio de la forma i per superar formules acabes, renova la prosa catalana. B) lo somni, es una mescla de traduccio i de creacio que fa de la literatura un instrument. Va escriure aquesta obra per obtenir el favor del rei marti lhuma.

Jaume roig: important autor valencià medieval del segle XV, de familia i pensament burgesos.
Lespill: - Intencionalitat: moral i alliçonadora, descriu els vicis socials de lepoca amb intencio critica. - visio: pesimista i esceptica de la vida. - Forma: narrat en primera persona en versos tetrasil.labs. Te cuatre parts. - Tema: explicacio de la seva vida daventures i desgracies a causa de la dolenteria de les dones. - Argument: narra el vagabundeig del protagonista per catalunya i frança fins a paris. A valencia fracassa en lintent destabilitzarse amb el matrimoni. Decideix dedicar els seus ultims anys a la contemplacio i a la penitencia. - Temes i estil: · Aparença autobiografica · Versemblança, amb elements historics · Detallisme descriptiu i colorista aplicat a escenas de la vida cuotidiana · Us duna llengua popular depurada · Comparacions i metafores per caricaturar personatges femenins · Trencament destil · Estil viu, ric i dinamic · Actitud antifemenina.
Ausias march
1.el gran poeta catala de ledat mitjana.
Caracteristiques de lobra: - Trenca amb la tradicio trobadoresca. - Analitza el seu mon intim, les seves vivencies, fonamentalment amoroses. - Sexpressa de forma original i sinspira en ell mateix, El tema de lamor es tractat de forma mes sincera, no idealitzat. - Es el primer en escriure poesia culta en catala lliure de provençalismes.
2 . influencies. - Stilovistes italians i del seu tractament de lamada. March tracta la dona de forma mes humana. - altres influencies seran les dOvidi, els trobadors, els moralistes classics i els escolastics.
3.
Temes i estils. - Els cicles: els poemas de tema amoros sagrupen en dos cicles segons a qui van adreçats. plena de seny o llir entre cards. En altres cicles menys extensos trobam una personalitat torturada que fuig del tracte amb els altres. Un altre cicle el formen els cants de mort on surt reflectada de forma sincera la tristesa i langoixa causats pels problemas de consciencia. En el cant espiritual confessa la tensio de saber-se pecador. - Lestil: no es artificios, força la sintaxi. · estrofisme: usa estrofa de vuit versos decasilabs amb tornada final de Quatre versos, conserva el senyal, usa la rima creuada, rimes pobres i encavallaments. · procediments retorics: antitesi, personificacions, logica escolastica, comparacions amb objectes quotidians.
Poeta del desig, la major part de les seves poesies independent ment que siguin de tematica amorosa espiritual o religiosa, esta dominada pel tema del desig. Totes les experiencies amoroses del poeta tenen un element negatiu essent un desig purament ideal. El seu desig es un que no arriba al plaer. Ausias esta en contra de la retorica, no vol presumir de poeta, sino denamorat.Entradas relacionadas: