Un raig de llum en passar d'un medi menys dens a un altre més dens s'apropa a la normal

Enviado por Chuletator online y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,02 KB

 

ONA


Una ona es un fenomen que transmet energia sense transmetre matéria.

TIPUS D'ONES


:segons La direcció de propagació i de la perturbació poden ser Transversal:direcció de propagació perpendicular a la de la Perturbació.

Totes Les ones cordes,llum,RX,totes les electromagnètiques (microones,rajos ,UVA,ràdio,tv)

Una Ona longitodinal(so i molla) es quan la direcció propagaciói de Perturbació és la materia.

Tipus D'ones segons el medi:


Mecàniques:Necesita Un medi per propagar-se.So pel buit no poden propagar-se,cordes també Depen del medi.

Electromagnètiques:


Quan Es poden propagar sense medi.

Peràmetre

:longitud D'ona:es la distancia que hi ha entre dos punts que oscil·len en Fase.

Alongació:


M'estan Dien quina és la distància entre el punt de equilibri i el lloc on Tenim la partícula en un isntant(pot ser negativa).

Amplitud:valor Màxim que requereix la perturbació.Es tracta d'una onda en una Corda.Té a veure amb l'energia que porta aquesta corda,la intensitat De l'ona.

Període


Temps Que la ona triga en recórrer una distància igual a la longitud de Ona.

Velocitat De perturbacióÉs el temps que Triga una ona a recórrer una longitud d'ona.

Freqüència és la quantitat de ones completes que poden propagar-se en 1 segon.

La Reflexió:


es un fenomen que es produeix quan tenim una ona que Viatge per un medi a una velocitat determina troba un obstacle i Canvia la direcció de proagació.

Lleis De la reflexió :


El raig Incident i el raig reflexat es troben en el mateix plà. L'angle D'incidència es igual al alngle de reflexió.

Reflexió Total:


Es un fenomen que es Dona quan tenim un raig de lllum que viatje en un medi on la llum es Mes lenta-llum mes rapid(medi).Consisteix el fe que en augmentar L'angle d'incidència arriba un momen on no es produeix rafracció Sinó que la llum es reflexa en el medi incident.

Index De refracció:


Es una magnitud Adimencional que ens diu quantes vegades la velocitat de la llum en El medi que traballem es mes petita que la velocitat de la llum en el Buit. C=3x10a la 8=V

Refracció:


Es Un fenomen que es dona quan tenim dos medis transparents per on pot Viatjar la llum ha velocitat diferents en el canvi de superfície la Llum canvia de direcció de propagació. Ex. Un raig perpendicular es Queda recte a la normal no canvia de direcció.


Entradas relacionadas: