Racisme biològic

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,89 KB

 

EXEMPLES DE DESCRIMINACIÓ


 • Jueus: Perseguits per l'Alemanya nazi.

 • Negres: Discriminats a Sud Àfrica.

 • Gitanos


  Marginats arreu d'Europa.
 • Musulmans: Assasinats a la guerra dels Balcans.

 • Armenis: Assasinats en genocidi a Turquia.

 • Kurds:Assasinats a la L'Iraq.

 • Tibetans: Assasinats a la Xina.

 • Matances entre Hutus i Tutsis a Ruanda.

 • Cristians assasinats al Sudan.

 • Disturbis racials als suburbis de Los Angeles, París.

DISCRIMINACIÓ


 • Aquests tan sols són alguns dels exemples d'un cataleg molt més ampli.

 • Es només un “tast” de l'exclusió que han hagut de patir, i encara pateixen, milions de persones arreu del món pel sol fet de ser diferents.

 • Aquestes coses no passen només en d'altres països, també a prop nostre d'esdevenen de forma quotidiana episodis de violència i discriminació envers les persones pel sol fet de ser estrangers, pobres, dones o gitanos...
DISCRIMINACIÓ


Quan parlem de discriminació. Fem servir multitud de termes, com ara:


 • Racisme i xenofobia

 • Sexisme

 • Classisme

 • Homofòbia

 • Antisemitisme

 • Apartheid

 • Integrisme

 • Fonomentarisme

RACISME I XENOFÒBIA


 • Per racisme entenem la creença en l'existència de raçes humanes diferenciades i susceptibles d'una classificació jeràrquica.

 • Els racistes entenen que hi ha unes races superiors a unes altres i que aquest fet obeeix a factors Biològics o Culturals.

 • Racisme biològic defensa la puresa ètnica sense barreja de cap mena. Creu en l'existència de races pures, i a cadascuna li atribueix unes característiques físiques i mentals immuntables que determinen la seva superioritat i inferioritat.

 • Racisme cultural estableix la divisió i jerarquia entre races en funció d'aspectes socials, com els costums,les lleis o les formes de vida.

RACISME I XENOFÒBIA


 • Racisme cultural estableix la divisió i jerarquia entre races en funció d'espectes socials com els costums, les lleis o les formes de vida.

 • Xenofòbia consisteix en una actitud de por i rebuig envers tot aquell que sigui percebut coma estranger.És un sentiment d'aversió a allò que es considera aliè a la pròpia identitat cultural i que suposadament la posa en perill.

 • Els eslògans tipus “Fora estrangers”. “Cadascú a casa seva” o “De Fora vindran que de casa en hauràn” .

 • De vegadas, la xenofòbia n es demostra obertament, sinò de manera subtil i encoberta.

 • En el moment que aquest rebuig es concentra en els inmigrants pertanyents a grups ètnics diferenciables per alguns trets físics (color de la pell, forma dels ulls), la xenofòbia es transforma en racisme.

 • Al cap i a la fi el racisme és un tipus concret de xenofòbia que només discrimina l'estranger quan aquest pertany a una raça considerada inferior.

GÈNERE I SOCIETAT


 • El model social tradicional és l'oranització basada en el predomini dels homes.
 • És el que es coneix com a societat patriarcal.
 • La divisió social del treball es troba en l'origen d'aquesta desigualtat.
 • Se suposava que les dones tenien assignada per naturalesa la tasca reproductiva i això va fer que durant molt de temps el seu paper fonamental fos tenir cura dels fills de la casa.
 • Mentrestant, l'home havia de proveïr els recursos materials i vetllar pel bon funcionament del grup.
 • Així es van anar configurant els diferents rols principals d'homes i dones.
 • Aquesta situació de marginació es va anar mantenint al llarg dels segles per mitjà de lleis i costums que menystenien la dignitat de la dona i la privaven dels seus drets.

ROLS PRINCIPALS


HOME: MANAR.    DONA: OBEIR


HOME: FORTALESA.  DONA: FEBLESA


HOME: AGRESSIVITAT.  DONA: SENSIBILITAT


HOME: INTEL·LIGÈNCIA.  DONA: INTUICIÓ


HOME: CAPACITAT DE LIDERÀTGE.  DONA: EMPATIA

I RECEPTIVITAT


Entradas relacionadas: