Química-acids base

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en español con un tamaño de 866 bytes

 
Arrhenius:1.Àcid:en solució acuosa es disocia formatnt ions H+;2.Base:en solució acuosa es disocia formant OH-.Bron:1.Àcid: especie kimica k cedeix H+ a una altra2.Base:especie kimica capaç de rebre H+ d’una altra.Reacc.de neurtralitz:reacció k dona bases conjugades. Kw=Ka· Kb=10-14;Ka és gran-àcid fort; .
pH+pOH=14; pH=-log(H
3O); pH=-log(OH-); Quan volem trobar la MOLARITAT i sabem el pOH o pH -- 10-x. pKa=-logKa; pKb=logKb//
ÀcidFort:HCL,HCL0
4,HBR,HCLO3,HL

Entradas relacionadas: