Quimica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en español con un tamaño de 3,79 KB

 
Valencies
Metalls: No metalls:
I(Li Na K Rb Cs Fr Ag) I(H F)
II(Be Mg Ca Sr Ba Ra Zn Cd) II(O)
III
(Al) III(B)
I-II(Cu Ge) IV(C Si)
I-III(Au) I-III-V-VII(Cl Br I)
II-III(Fe Co Ni) II-IV-VI(S Se Te)
II-IV(Sn Pb Pt) III-V(N P As Sb)

Oxids ? Metall2On / CaO Oxid de calci
Anhidrids
? NoMetall2On / Cl2O3 Oxid de clor (III)Hidroxids ? Metall(OH)n /Hg(OH)2 Hidroxid de mercuri (II)
Sals oxacides ? Acid+Metall / Fe(NO3)2 Nitrat ferrós
Hidrurs ? MetallHn / MgH2 Hidrur de magnesi
Acids hidràcids ? HNoMetall = acid hidracid
Sals d'acid hidracid ? H2S + Ca(OH)2 ? CaS + 2H2O
Sulfur de calci

Acid oxacid: Acids hidracids:
A.Sulfuros H2SO3 A.Fluorhidric HF
A.Sulfuric
H2SO4 A.Clorhidric HCl
A.Nitros
HNO2 A.Bromhidric HBr
A.Nitric
HNO3 A.Iodhidric HI
A.Carbonic
H2CO3 A.Sulfhidric HS
A.Fosforos
H3PO3 A.Selenhidric HSe
A.Fosforic
H3PO4 A.Telurhidric HTe
A.Hipocloros
HClO
A.Cloros
HClO2
A.Cloric
HClO3
A.Percloric
HClO4

Acid - Sal
Os - It
Ic - At
Hidric - UrEntradas relacionadas: