Quimica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en español con un tamaño de 2,23 KB

 
Formulas:Kw: Ka x Kb 14=pH-pOH
pH= -log [H3O] Kw= [H3O] [OH-]
pOH= -log[OH-]
*Se desprecia si Ka o Kb = x · 105 o mayorTipos de problemas:
-Problemas àcidos Fuertes (HCl, HNO3, HClO4, HBr) y bases fuertes (NH3,OH-,H2)
Formula---------> Formula
nº - - -
nº - nº nº
0 - nº nº

Problemas Àcidos febles y bases febles
Formula ? Formula
?
nº - x x
nº-x - x x

Problemes per calcular quantitats per neutralitzar:
(1)
A:-Disolucion que vols neutralitzar
B:-Disolucion que necesitas per neutralitzar
?
Dades inicials · pasar a L · Mols/ 1L? · Relacionar A/mols B · Gr mol A/mols A=

(2)Calcular pH a partir de Volum de dió
A: Volum 1 + concentracions
B: Volum 2 + concentracions
?
Pasar a mols


(1)Formula + formula ? formula +H2O
mols A mols B - -
Mols B mols B mols B -
Mols a +b mols B -

(1)
Element demanat ? formula mols a +b - -
mols a +b
a+b a+b
?
OH/H3O=dades/v1+v2 (L)*Calcular despres pH o pOH

Entradas relacionadas: