Quimica 3

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,38 KB

Mescles i substàncies pures
Mescles:
composició i propoetats variables, poden separar-se altres substàncies més simples mitjançant processos físics. Heterogenies o Homogenies.Substancies Pures:Composiciño fixe i propietat constant, no poden separar-se en substancies més simples.Compostes i Elements.
Tecniques de Separació mescles
Els processos físics són per separar mescles heterogènies i homogenies, utlitzem tècniques de filtració, decantació i de missatge.Mescles Heterogenies: Decantació: s'utilitzen per separar mescles de líquids i sólids insulubles o de líquids imisibles.Cal deixar reposar la mescla perque els components es separin.Tamissatge:consisteix en separar partícules de sólid d'acord amb la seva mida.Filtració:s'utilitza per separar els sólids insulubles en un líquid, es basa en la diferents mida de les partícules dels components.Extracció:Es basa en la diferents solubilitats que tenen les substancies d'una mescla en un disolvent aliè que es afegit.Centrifugació:consisteix en introduir la mescla en un tub que es fa girar a gran velocitat dins d'un aparell anomenat centrifugadora.Imantació:Propietat que tenen alguns materials per un iman.Sublimació: E pot utilitzar per separar un sólid volàtil.Mescles Homogenies:Destil·lació: separa mescles homogènies de líquids, fonament: diferencia de punts d'ebullició, evaporació-condensació, destilació: simple o fraccionada.Extracció:separa mescles homogenies de lìquids, separa solids de dissolts, separa mescles que no aconseguim per destil·lació.Cristal·lització:s'utilitza per purificar substàncies solubles, preparant dissolucions s'aturades en calent i després deinxant-las refredar.
Nota:Una dissolució és una mescla homogenia que està formada per un dissolvent + un solut.
Líquid a Solid = solidificació - fusió
Sólid a Gas= Condensació - Sublimisació
Gas a Líquid= Condensació - VaporitzacióEntradas relacionadas: