Qüestionari de lectura Cartes D´Hivern

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,14 KB

1.1- Resumeix el que deia la carta que va llegir Teresa. Laurer li demanava que no obrira el sobre que acompanyaba aquella nota, i k si en una setmana no s´ha posat en contacte amb ella, li demanaria el sobre a l´ispector Sotello.
1.2- Qué va decidir fer Teresa després de llegir la nota? Va decidir no obrir el sobre pero, al terecer dia, no va ser capas de aguantar mes i el va obrir.
2.1- Qui era Xavier Louzao i a qué es dedicava?
Era el germá de Teresa i un escriptor conegut.
2.2- Qui era Adria i a que es dedicava? Adria era el amic de Xavier i era un famos pintor.
2.3- Que li va proposar Xavier Louzao a Adria? Xavier li va propasar que comprara una casa.
2.4- Quina era la caracteristica principal de la casa que volia comprar? La caracteristica principal era k staba embruixada.
2.5- Per quin motiu Xavier comenta a inquietar-se al veure la correspondecia que li envia el seu amic? Perque no sabia que se la havia perdut en aquest poble.
3.1- Descriu com era la casa que va comprar Adria.
Era un edificio amb totes les caracteristiques de les cases colonials, pintada de blanc y molt be conservada.
3.2- Quines reformes pensava fer Adriá a la casa que havia comprat? L´instalació electrica, la cuina y probablemente els banys.
4.1- Quins eren els propietaris de la casa que va comprar Adria? Adolf Eslevez Pineiro.
4.2- Que pensava fer Adriá amb els mobles que va trobar en la casa? Conservarlos y restaurarlos.
4.3- Durant quant temps pensava Adriá que durarien les obres que volia fer en la casa? Al menys dos mesos.
5.1- Que es el que va averiguar Adria sobre l´indiá que havia manat construir la casa? Que havia tornat de cuba amb una fortuna enorme.
5.2- Que li va dir sobre la casa a Adria un Mestre de l´escola d´Andrade? Que un dia cuant pasava per damunt de la casa va sentir sorolls a l´interior.
5.3- Que es el que li va pasar a Adriá quan va acudir a caminar fins a la Roca Negra? Que es va encontrar amb dues xiquetes que van fugir d´ell.
6.1- Que van descubrir els obrers quan van pintar tota la casa? En el pom de la porta de d´arrere havien figuretes d´ell.
6.2- Explica quins inconvenients va trobar Adria quan va començar a viure en la casa que havia comprat. No ha pogut trobar ningú que anara a cuinar-le ni a arreglarle la casa, perque tot el mon tenia por.

Entradas relacionadas: