Quadre de costums

Enviado por Anónimo y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,73 KB

el costumeisme català va tenir un dolbe orígen: d'una banda la tradició popular i costumusta que deriva de les narracions costumistes del S- XVIII com x exemple el Calaix desastre de Varó de Madà. I d'altre banda de la tradició cultre importada de la literatura castellana (sobretot de Larra).

En els seus inicis els quadres de costums va haver se susperar un problema lingüístic: el quadre de costums hacia de ser en català (pq és la llengua que es parlava).

Propòsits costumistes:

a) donar testimoni dels canvis trascendentals produits en la societat de l'època desde l'antic règim.

b) descriure racons geogràfocs i de tipus pintorescos en procès de desaparició.

c) Intentar fer conèixer el el propi país als ciutadans i forasters

d) recollir els aspectes més insignificants i aparentement trivials de la vida cotidiana ja que aquests configuren l'anima del país.

Trets característics costumisme:

-Absència argument

-Patriotisme

-Intromissions reiterades pel narrador

-Diàlegs freqüents i espontaqnis

-Parteix d'una realitat immediata i la redueix a esquema.

 

Realisme

sorgeix per 2 fets.

1) evolució de la novel·la costumista (el costumisme descubrirà la realiutat com a tema literaris, educa públic i novel·listes pero imporsa subjeccions: manca imaginació, repetició mateixes accions i escenes i mateixes classes socials).

2) Intente d'incorporar els models realistes francesos (Balzac)

la novel·la realista es centrarà en la narració dels canvis de costums i de les relacions socials provocats per la sanció de la burgesia i prescindeix completament del proletaria urbà.

Hi haurà intencio modelitzadora i presència d'un marc històric.

El realisme serà una doctrina basada en l'obervació i descripció objectiva de la realitat sense fer consecions ni a la idealització i a l'enbelliment.

Característiques: molt descriptiva i amb molt detall.

Entradas relacionadas: