Q2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 1,95 KB

MERKATU SISTEMA EKONOMIKOAREN ALDERD +:
*Eraginkortsun ta askatasun handiz funtzionatzn du.
*Prezioek esatn digute ze ekoitzi ta zenbt.
*Informazio erreala.
ALDERD KRITIKAGARRIAK:
*Errenta ez da berdintasunez banatuko.
*Merkatuak hautsegiteak izatn ditu.
*Publizitatea kontsumitzaileak manipulatzko erabil daitek.
*Merkatu ekonomikoak ezegonkorrak izan ohi dia(krisi ggorrak).
*Inor ez da arduratzn kanpoko eraginez.
PLANGINTZA EKONOMIKOEN EZAUGARRIA: botere ekonomikoa estatuarn eskutan pilatzea.
PLANGINTZA ZENTRALIZATUTAKO EKONOMIETAN, ekoizpen bitartekoak estatuarnak dia ta erabki garrantzitsunak plngintz agentzia batk o botere zentrla hartn dtu.
ENPRESN FUNTZIONAMNDUA: enpresen jarduerarn oinarria direktibetn zehaztutako plana gauzatzea d.


BUROKRAZIA HANDITU: ekoizpn sistma handitzean hau ere handitzn da. Hau oztopoa da ekonomia zentralizatuan.
EKONOMIA ZENTRALIZATUKO SISTMARN PORROTARN ARAZOK: aparatu burukratikoa neurrirk be handit izana.
EKONOMIA MISTOA: merkatu ekonomikoarn ta ekonomia planifikatuarn artko bide moduan agertzn da. Ekonomia mstoan merkatuak du lentasuna ta estatua esku artzn du.
EKONOMIA MISTOTAN,sektore publikoak ekimen pribatuari lagntzn dio.ze?nola?noretzt?ekoitzi, erntzunz.
DOKRINA MAILN, Keynesismoan dago liberalismoa ta marxismoarn artean.
Keynesismoa merkatu ekonmian oinarritzn da.
SISTEMA EKONOMIKO ZNTRALIZATUAK: Estatuak ekonomiarn plangintza guztiak kontroltzn ditu.

Liburuko?:
-Merkatu sistmaren doainik andiena, eraginkortasuna duela ta jendeak baliabideen arabera autatu, ekoitz ta kontsum dezakla.
-Ekonomia zentralizatko sistman ezin du enpresk porrot ein, estatuarn menp daudlako


Entradas relacionadas: