Psicotècnics en català de personalitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,07 KB

TESTS PSICOTÈCNICS: TESTS DE PERSONALITAT


Avaluen Aspectes com l'ansietat, l'autocontrol, la independència, les emocions, L'agressivitat, el dinamisme, la influència sobre els altres, prioritats i Motivacions, etc. Es presenten en forma de qüestionaris amb un nombre Considerable de preguntes i sense un temps prefixat per respondre-les. En Aquests tipus de prova, no hi ha respostes bones o dolentes, cada persona té Unes característiques determinades. I cada lloc de treball exigeix també un Tipus de personalitat o un altre. Aspectes que cal tenir en compte a l'hora De respondre: No intenteu Manipular-los per donar una imatge determinada. Tots tenen sistemes que avaluen La sinceritat en les respostes. Sigueu espontanis, no penseu massa les Respostes. Si doneu moltes voltes a la resposta i trigueu molt a finalitzar el Qüestionari pensaran que sou una persona molt dubitativa. Si cap de les Alternatives que us ofereixen com a resposta correspon amb la vostra forma de Ser, escolliu la que més s'hi aproximi. LES PROVES PROFESSIONALS s'utilitzen per avaluar els Coneixements propis d'una professió en concret. Es poden fer en forma D'exàmens, qüestionaris tècnics, exercicis de simulació, etc. Amb aquestes Proves es pretén obtenir informació sobre l'experiència i l'aprenentatge d'una Professió, i sobre els coneixements específicsque donen valor a la Persona candidata. Recomanacions: Abans de començar fa falta que us assegureu D'haver entès molt bé les tasques que heu de realitzar. Cal planificar les Tasques en funció del temps que han donat per fer-les. Si abans de començar feu Un esquema, la prova estarà més estructurada i serà més fàcil. 

DINÀMIQUES DE GRUP

En aquests exercicis, diverses Persones candidates mantenen una reuníó que és observada pel personal tècnic Que realitza el procés de selecció i que avalua l'actuació en la reuníó de cada Participant. Algunes vegades poden simular situacions professionals, però D'altres es plantegen dilemes o fins i tot qüestions morals. Avaluen la Capacitat de lideratge, defensa d'idees, capacitat de diàleg, capacitat de Convèncer i de persuadir, expressió verbal, argumentació...No hi ha perfils bons ni perfils Dolents, tot depèn de les característiques de personalitat que el lloc de Treball requereixi. Recomanacions Pràctiques per als participants:Procurar ser natural- Participar activament i contribuir al fet que el Grup assoleixi els objectius Extremar l'educació i la cortesia No ser Agressiu/va No obstinar-se amb les idees pròpies Ser considerat/da amb els Altres Buscar que el grup avanci més que el lluïment personal Prestar atenció Al material escrit que us donin Escoltar els altres amb atenció Procurar Aportar solucions L’ENTREVISTA DE SELECCIÓ És sovint l'últim pas i el més Important dins d'un procés de selecció. És a l'entrevista on la persona Entrevistadora i l'entrevistada intentaran resoldre els seus dubtes.Per a què serveix l'entrevista?Per aprofundir en la informació que ja es té de la persona candidata a Través del seu currículum previ.Per comprovar si l'estil personal de la persona Candidata (actitud, motivacions, personalitat, habilitats, experiència, etc.) Coincideix amb el que l'empresa espera.Perquè la persona candidata valori si Aquesta ocupació li convé i li interessa. 

REGLES DE COMUNICACIÓ NO VERBAL

Es refereix a com  parlem i com actuem. Tant important és el que Es diu com el que no es diu, però es deixa veure. Davant d'una incongruència Entre el missatge verbal i no verbal, ens inclinem sempre a creure el no Verbal, perquè és més difícil de simular:

Manera de vestir

Cal portar La roba adequada al lloc de treball al qual s'opta.

Higiene

Té molta Importància la referida als cabells i a les mans, sense oblidar el tema de les Olors corporals.

Donar la mà

Cal evitar donar la mà de forma fluixa ja Que denota manca d'energia i falta de decisió. Una mà humida provoca una Sensació desagradable en l'altra persona.

Expressió facial

Reflecteix Els nostres sentiments, per tant, cal que la nostra expressió concordi amb el Missatge que estem donant.

Somriure

En moments concrets de l'entrevista és important ja que significa obertura dels canals de comunicació. Dóna una Imatge de persona agradable.

Contacte visual

Mirar a la cara de la Persona amb la qual s'està parlant és el millor procediment per mostrar Sinceritat.

Postura corporal

Cal seure de manera correcta, ni recolzat Enrere (pot demostrar desinterès) ni molt incorporat cap endavant (pot Demostrar nerviosisme i intranquil·litat).

Gesticulació de les mans

Durant la conversa és correcte que recolzem les nostres explicacions amb els Gestos de les mans, però, en cap cas, aquesta gesticulació ha de ser excessiva.

Manies o tics

Cal evitar moviments que s'acostumen a fer quan s'està Nerviós, gratar-se el nas, tocar-se els cabells, picar amb els dits sobre la Taula... Aquests moviments denoten nerviosisme i inseguretat, falta de control.

Menjar xiclet

En cap cas entrarem a una entrevista menjant xiclet.

Puntualitat

A una entrevista de selecció sempre és necessari arribar amb antelació Suficient per tranquil·litzar-nos abans d'iniciar-la.

Mòbil

Abans D'entrar a l'entrevista cal apagar el mòbil per evitar interrupcions Inoportunes.

Entradas relacionadas: