Proves de la deriva continental

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,73 KB

 

14) Com s’ha conegut L’estructura de l’interior de la Terra si no podem penetrar en el seu interior?


B) Per la velocitat de transmissió de les ones sísmiques.

15) Com sabem que el nucli extern de la Terra està fos?

A) Perquè, si no ho estigués, no hi hauria volcans.

16) Wegener va aportar com a prova de Mobilitat dels continents el fet que es troben restes vegetals en zones Actualment gelades i sediments glacials en zones càlides.Com defensaries la Seva hipòtesi davant respostes com aquesta altra?El clima en el passat ha Canviat i han existit èpoques càlides en les quals la vegetació va cobrir zones Actualment fredes i èpoques fredes en les quals els gels van arribar fins als Tròpics.

Resposta: Els continents abans estaven units gràcies a diverses proves, Les geogràfiques, biològiques, paleoclimàtiques...

17) Observa aquest tall ideal de la Terra

A) Marca amb una D les Dorsals i amb una S les zones de subducció.B) Marca amb fletxes el moviment de Les plaques.C) Quins processos geològics tenen lloc a D i a S?D: zona de SubduccióS: Plomall tècnic18) Quants Milions d’anys fa que van estar Àfrica i Amèrica del Sud en aquesta situació?
Fa Uns 2.000 milions d’anys.

19) L’Himàlaia Esta creixent. Per què? Quan deixarà de créixer?

Perquè les plaques tectòniques Xoquen i formen muntanyes.

Fotocopies:- Com explicaríeu que només es trobin aquests fòssils en aquestes dues regions Del món?

Els continents estaven units, formant el supercontinent Pangea. Desprès tenia un aspecte molt similar al d’ara, però hi havia diferències Importants. En el Quaternari antic, la forma i la posició dels continents eres Les mateixes que ara

.*La teoria de la Deriva continental:

Alfred Wegener va ser el primer, l’any 1915, en emetre D’hipòtesi que els continents havien estat units en una sola massa continental: El Pangea.Els continents es desplaçarien uns respecte dels altres. L’Amèrica del sud devia estar contigua a l’Àfrica fins el punt de formar un bloc Continental únic. Aquest bloc es va encindir en dues parts que s’han allunyat Amb el transcurs dels temps com deriven els trossos d’un bloc de gel que s’ha Trencat dins l’aigua.

Explica quines eren Les idees principals de la teoria de la deriva continental de Wegener:

Wegener Va presentar la teoria de la deriva continental dels continents.Afirmava que Els continents actuals van estar units fa uns 200 milions d’anys i Constitueixen un supercontinent, Pangea.Va afirmar que els continents es van Desplaçar lentament fins arribar a la geografia actual.Mai va fer servir L’expressió deriva dels continents, que va ser una invenció dels seus Traductors a l’anglès.
Explica quines Proves o evidències aporten les imatges aquí representades que puguin fer Acceptar la teoria d’Alfred Wegener. Proves que defensa la seva teoria.Proves geogràfiques – coincideixen de les vores de continents que actualment estan allunyats.
Proves paleontològiques – presència Dels mateixos fòssils a Amèrica, Àfrica, Índia i Austràlia.
Proves geogràfiques tectòniques – si s’uneixen els continents es Poden veure formacions muntanyoses que formarien un cinturó continu.
Proves paleoclimàtiques – Hi ha zones a La Terra el clima de les quals no coincideixen amb els que van tenir al passat.

Esbrina si la seva teoria va ser ben rebuda O no per la comunitat científica de l’època:

Va ser rebutjada frontalment Aquesta idea fins i tot la van ridiculitzar. Les seves idees desprès van ser Acceptades, va ser la base de teories com la tectònica.

Des dels coneixements actuals, quines mancances tenia la teoria?

No Va poder explicar el mecanisme responsable del moviment dels continents.No va encetar Que els continents solcaven i escorça.Va proposar que la força del camp Gravitatori que exerc3ix la lluna respecte la Terra i que origina les marres és La mateixa força que causa la deriva continental.

Què fa pensar que la capa més superficial de la Terra anomenada Litosfera és més rígida que la capa de sota anomenada atmosfera?

Per la Velocitat de les ones sísmiques. Tan a sota del continent tant a sota del oceà Quan les ones arriben a l’atmosfera aquesta disminueix la velocitat.

On és més gruixuda la litosfera, en els Continents o en els oceans? Quin és el gruix mitjà en cada zona?

La Litosfera és més gruixuda als continents i es veu clarament pel canvi de Velocitat.La litosfera oceànica va de 6km a 35km mentre que la litosfera Contínuament va entre 25 i 120.De fet, la localització dels sismes al món Indica que la litosfera està fragmentada en bloc, que els geòlegs anomenen PLAQUES LITOSFÈRIQUES. Les zones sísmiques corresponen als límits entre les Plaques, que es mouen unes respecte les altees sobre l’astenosfera. Tots els Punts d’una mateix placa es desplacen en la mateixa direcció.Aquest model que Explica l’origen i la distribució dels terratrèmols al món s’anomena TECTÒNICA DE PLAQUESAquest model també explica els moviments de la superfície de la Terra, Que Wegener ja va intentar demostrar. La teoria de la deriva continental, Encara que inexacta (no són els continents que es mouen, sinó les plaques). Ha Servit de base per establir el model de la Tectònica de plaques, avui dia Acceptat per tothom. De fet les proves aportades per Wegener encara es Consideren vàlides i també s’accepta que va existir l’únic continent Pangea.

Entradas relacionadas: