Protocol TCP/IP i serveis de xarxa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Informática y Telecomunicaciones

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,93 KB

IPX/SPX

(Internet Packet Exchange/Sequence Packet Exchange) Desenvolupat per Novell, serveix d'interfície entre el sistema operatiu de xarxa Netware i les arquitectures de xarxa Ethernet, Token NETBIOS: (Network Basic Input/Output System) manté la sessió enviant periòdicament un bloc de dades al node per informar de la disponibilitat i que pot rebre dades. N.BEUI: (NetBIOS Extended User Interface) extensió per NBIOS, correspon als nivells de xarxa i transport dels xarxes petites, no permet enroutament.

TCP/IP

per enllaçar ordinadors utilitzant SO, xarxes, on permeti la connexió. La configuració és difícil.

IP:

protocol de nivell de xarxa del model OSI que permet a les aplicacions executar-se de forma transparent sobre les xarxes interconnectades.

TCP:

protocol del nivell de transport model OSI que assegura que les dades s'han enviat correctament. FQDN (Full Qualified Domain Name) noms de domini completament qualificat. TCP/IP Classe A: té 7 bits per adreces de xarxa 0.0.0.0-127.255.255.255 i màscara 255.0.0.0. Classe B: 14 bits per adreces de xarxes 128.0.0.0-191.255.255.255 màscara 255.255.0.0. Classe C: 21 bits per adreces de xarxes 192.0.0.0.-223.255.255.255 màscara 255.255.255.0. Classe D: reserva totes les adreces multidestí primer octet 1011 224.0.0.0-239.255.255.255. Classe E: utilitzada per fins experimentals no public 1r oct. 1111 240.0.0.0.-255.255.255.255. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sistema per assignar adreces IP als clients que ho sol·liciten. El procés és el següent: 1. envia missatge al servidor DHCP sol·licitant IP 2. el servidor DHCP respon oferint-li una IP disponible 3. el client selecciona una i envia sol·licitud d'ús de l'adreça al servidor DHCP 4. el servidor DHCP admet la sol·licitud 5. el client utilitza l'adreça per connectar-se a la xarxa.

SERVIDOR DNS:

(Domain Name System) sistema que utilitza els servidors de la xarxa per resoldre el nom de l'ordinador en una adreça IP. Registres Host (assigna nom de l'ordinador a una IP concreta) Host IPv6 (assigna nom d'ordinador a una adreça IPv6) Inici autoritat (indica l'inici d'autoritat en la zona) Intercanviador de correu (identifica l'equip al que s'entregarà correu en el domini) Nom canònic (s'utilitza per donar un alies a l'equip) Punter del domini (assigna adreces IP a noms d'equip) Serv. de nom (associa un nom de domini amb un nom d'equip per un servidor de nom concret) Ubicació de serveis (assigna nom de domini DNS a una llista específica d'equips que ofereixen un tipus específic de servei) Papers DNS: Serv. nom primari: manté la base de dades de noms i adreces per una zona i guardant informació sobre la forma de contactar amb servidors. Serv. nom secundari: obté informació de la zona d'un servidor mestre guardant-lo en 1 arxiu de només lectura per + fiabilitat.

SERVIDOR WINS

(Windows Internet Name Service) sistema de Microsoft per convertir els noms dels equips Win.NT en adreces IP en un entorn enroutat.

PROTOCOL TCP/IP: N.Físic:

hardware, cable coaxial, parell trenat, fibra o línia telefònica, els protocols ARP i RARP.

N.Internet:

superposa a la xarxa física creant servei de xarxa virtual, el protocol és ICMP i IP.

N.Transport:

subministra a les aplicacions serveis de comunicacions des de l'estació emisora a receptora, protocols TCP i UDP.

N.Aplicació:

correspon a les aplicacions disponibles per els usuaris com FTP, SMTP, TELNET. ARP: (Address Resolution Protocol) és un protocol per convertir les adreces IP en físiques que puguin ser utilitzades per manejadors RARP (Reverse Address Resolution Protocol) s'utilitza quan en produir-se l'arrencada inicial els ordinadors no coneixen la seva IP ICMP: (Internet Control Message Protocol) protocol de manteniment/gestió de la xarxa que ajuda a supervisar-la IP s'encarrega de seleccionar la trajectòria a seguir els datagrames per on s'han de encaminar els datagrames sortints poguent dur a terme tasques de fragmentació i ressamblatge. TCP: orientat a connexió que utilitza els serveis del nivell d'internet FTP (File Transmission Control Protocol) utilitzat per la transferència d'arxius proporcionant accés interactiu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) utilitzat per manejar la consulta d'hipertext i accés de dades amb World Wide Web. SMTP (Protocol de correu electrònic) TELNET (Permet que un usuari des de 1 terminal accedeixi als recursos i aplicacions d'altres).

Entradas relacionadas: