Proteinen egitura

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en vasco con un tamaño de 21,97 KB

 

a)Marraztu ezazu aminoazidoen egitura orokorra. Adieraz ezazu ze talde duten aminoazido guztiek?Amino talde bat eta karboxilo talde bat daukate. 51yXZDpXGCkgP8WUfKdwAVd6xwZ24ATTWjXK31_0

b)Zer izen du aminoazidoen arteko loturak?  Lotura peptidikoak aminoazidoak lotzen ditu. Zer ezaugarri ditu lotura horrek? Amida motako lotura kobalentea da C-N lotura gehienak baino laburragoa. Lotura bikoitzeko izaera partziala du; ondorioz, zurruna da eta, lotura osatzen duten atomoen artean, ez da errotaziorik gertatzen. Hori dela eta, C-a eta N-a, baita horiei lotuta doazen O-a eta H-a ere, plano berean daude. C-alfa-ren badira bira egiteko gai. Karbonilo taldean O-a eta amino taldearen H-a, azkeniak, elkarren aurkako aldeetan kokatzen dira loturan;hau da, trans motako konfigurazioa dute.

c)Zer dira proteina baten hirugarren eta laugarren mailako egiturak? Hirugarren mailako egitura, izatez ere, bigarren mailako espazioan hartzen duen banaketa da; beraz, aditzera ematen digu molekula osoaren 3 dimentsioko konfigurazioa. Laugarren mailako egitura hainbat kate polipeptidikoz osatutako  proteinetan baino ez dago; kate horiei protomero esaten zaie.

D)Zeren mende daude egitura horiek?

hidrogeno - zubiak, Vander Wall-sen loturak, disulfuro zubiak
2015 ekaina
B


 1. Identifika ezazu molekula motak. Zer talde funtzionali dagozkie? (A)aminoazidoa da, (B) monosakarido, (A) karboxilo taldea eta amino taldea eta (B) Aldehidoa eta alkohola. Adieraz ezazu kasu bakoitzean zer makromolekula sortzen diren molekula Proteinak (lotura peptidikoa) eta polisakarikoak ( lotura glukozidikoa )


2014 EKAINA 4B


A) Defini ezazu zer den lotura glukosidikoa eta zer molekularen artean gertatzen den

Lotura O-glukosidikoa bi osako bi talde hidroxilo lotura eratzen da, betiere ur molekula bat askatuz. Lotura hori (alfa edo beta) glukosidikoa izan daiteke, lehen osaren -OH taldeak duen lekuaren arabera. Bat-egitea bi eratakoa izan daiteke:lotura monokarbonilikoa eta lotura dikarbonilikoa.

b) Zer izen dute lotura glukosidiko askoren ondorioz eratutako makromolekulak? Jar ezazu adibideren bat, eta adierazi makromolekula horien kateak linealak edo adarkatuak izan daitezkeen.

-Oligosakaridoak, kate linealak. Adibidez: Sakarosa, Maltosa

-Polisakaridoak: Adarkatuak. Almidoia, glukogenoa

C)Defini ezazu zer den lotura peptidikoa eta zer molekularen artean gertatzen den

Lotura peptidiko baten esku hartzen du, aminoazidoak lotzen ditu, peptidoak eta proteinak eratzeko.Aminoazido baten karboxilo taldearen eta amino taldearen artean eratzen da, ur-molekula bat askatzen.  

D) Zer izen dute lotura peptidiko askoren ondorioz eratutako makromolekulek?

-Proteinak (100etik gorako aminazido)

-Peptidoak (2tik 100 aminoazidoetara)

2014 uztaila 2b

 1. Identifika ezazu zer biomolekula mota den haietako bakoitza

 1. Proteina, (B) Azido nukleikoa (C) Polisakaridoa

 1. Zer molekula bakun dira  A eta C makromolekulak sortzeko elkartzen diren molekula bakunen artean? Makromolekula hauek aminoazido (A) , monosakarido(C)

 2. Adieraz itzazu laburki, zer funtzio betetzen dituzten zeluletan A B eta C makromolekulak

(A)egitura funtzioa( glukoproteinak), garraio funtzioa(zitokromak), erreserba funtzioa(kaesina), Homeostasi funtzioa(albumina), babes funtzioa( muzinak), horma funtzioa( intsulina), uzkurtze funtzioa( aktina) eta funtzio katalizatzailea( entzima).

(C)  Izaki bizidunek egitura edo erreserba osagai giza erabiltzen dituzte.

Proteina

3B GALDERA 2013 EKAINA

Bioelementuak eta biomolekulak:

a)  Defini ezazu, labur, zer den elementu primario bat, elementu sekundario bat eta oligoelementu bat. Eman itzazu mota bakoitzaren adibideak.

primarioak,zelula masaren % 96- C H O N

sekundarioak: gehienetan ioi itxuran, zelula ingurunean kantitate txikian- Na Ca K Mg Cl

oligoelementuak: izaki bizidunetan haien aztarna besterik ez, funtzio katalitikoa Fe Mn Cu Zn I F

b) (0,75 puntu) Adieraz ezazu, biomolekula hauetan, zein diren organikoak eta zein ezorganikoak. Zer funtzio-talde dituzte organikoek? Arrazoitu erantzunak.

 1. organiko, karboxilo + animo taldea

 2. organiko, karboniko taldea

 3. ez-organiko, ura

 4. organiko karbonilo taldea

 5. organiko karboxilo taldeaC)  Adieraz ezazu zein diren biomolekula ez-organikoen funtzio nagusiak bizidunetan. Arrazoitu erantzuna

ura: garraiobidea, metabolismo erreakzio askoren ingurunea, lurrunztean hozgarri lanak, izaki bizidunen kohesio eta atxikidura kapilaritate femonenoaz arduratu, , izaki bizidunek eskeleto hidrostatiko bezala erabili, bero indargetzea, molekulak apurtzen ditu hidrolisiaren bidez, dentsitate aldaketak diru eta honen ondorioz gainazala izoztu daitete baina barrukoa ez eta hoengatik bizia garatu.

gatz mineralak: tanpoi sistema moduan ph-aren aldaketan kontrolatuz, makromolekulen kargak neutralizatu eta egonkortasuna eman koloideei, prozesu fisikologikoetan enyzimen aktibizazioa, nerbio bulkadaren trasmizioa, muskulu uzkurdura et a mintz potentzialearen eraketa.

2013 uztaila 4A

a) Identifika ezazu egitura horietako bakoitza. Adieraz ezazu zer talde funtzional duen, edo dituen, biomolekula horietako bakoitzak.

 1. amino taldea amina eta karboxilo taldea

 2. monosakarido karbonilo taldea zetopentosa

 3. monosakaridoa karbonilo taldea aldohexosa

 4. gantz azido monoasegabea karboxilo taldea

b)Adieraz ezazu zer lotura gertatzen diren bi monosakaridoren artean, edo bi aminoazidoren artean, eta zer izen duten ondoriozko produktuek. Arrazoitu erantzunak.

o gluzidiko lotura, bi osako bi talde hidroxilo lotuta sortzen da ur molekula bat askatuz


c) Adieraz ezazu zer biomolekula konplexuagok dauzkaten beren egitura (A) puntukoaren moduko biomolekula bakunak, eta zer funtzio betetzen dituzten zeluletan.

Peptidoak


2012-Ekaina1A GALDERA

Ilea zaintzeko produktuei buruzko iragarki batean, arginina aipatzen da, eta honela deskribatzen da: "ilea hazteko funtsezko proteina". Hau da argininaren egitura:

a) (0,5 puntu) Zer molekula mota da arginina? aminoazido basiko bat Esan zein diren molekula mota horren propietaterik garrantzitsuenak. Zer akats biokimiko du iragarkiaren deskripzioak? konposatu organiko bakunak, masa molekular txikia dute, uretan disolbagarriak, kristaldu egin daitezke eta ez dute kolorerik; urtze puntu altua beraz solidoak dira eta portaera anfoteroa eta baita isomeria(anantiomeroak)

arginina ez da proteina bat aminoazido bat baizik.

B) (1 puntu) Zer dira proteinak? Esan zein diren proteinen oinarrizko ezaugarriak?

Proteina aminoazido kopuru aldakor batez osaturiko polimeroa da; hau da, karbono, hidrogeno, oxigeno eta nitrogenoz osaturiko konposatua. Tamaina handiko molekulak dira eta zelulen funtziorik gehienetan hartzen dute parte; beren funtzioak hauek dituzten formaren araberakoa da.

funtzioak: egitura funtzioa( glukoproteinak), garraio funtzioa(zitokromak), erreserba funtzioa(kaesina), Homeostasi funtzioa(albumina), babes funtzioa( muzinak), horma funtzioa( intsulina), uzkurtze funtzioa( aktina) eta funtzio katalizatzailea( entzima).

c) (0,5 puntu) Argininaren mota bereko bi molekula elkartzen direnean, zer lotura kimiko mota eratzen dute? Deskriba itzazu lotura mota horren ezaugarriak

lotura peptidikoa. Aminoazidoen arteko loturak. Aminoazido baten karboxilo taldea beste aminoazidoaren amino taldearen lotura, ur molekula bat askatuz. Ezaugarriak: lotura kobalentea, lotura bikoitzeko izaera partziala, bira egiteko gai,karboxilo taldearen  O-a etaamino taldaren H-a aurkako aldeeetan.


Entradas relacionadas: