Propietats textuals

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,83 KB

 
text: una acció o activitat amb una finalitat comunicativa
Propietats textuals:Adequació:propietat textual que determina la varietat i el registre
-proposit comunicatiu//tractament de voste
grau d'especificitat---------------------------------
coherencia:fa referencia al tema i a l'estructura:r.de repeticio//progressio/n.con
-relacio//quant. idees//qualitat informacio
cohesió:propiett textual mspropra ala lengua
coreferencia/anafora/repeticions/elipsi/morf
------------------------------------------------
txt.narratiu:ordre cronologic en els fets-connectos//verbs perfectius en passat
txt:instructiu:mode imperatiu//flexio 2a pers.
txt.predictiu:temps verbal del futur//adv.temp
txt.descriptiu:adj.cualificatius//adv de lloc
txt.argumentatiu:dif.la tesi dls arguments
txt.explicatiu-expositiu:organitzacio logica
txt conversacional:us de pron. i adv + i -
----------------------------------------------
Connectors:revelen la relacio lògica que hi
ha entre les parts d'un text.


Entradas relacionadas: