Les propietats de la materia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,29 KB

 

Tot el que ens envolta està format per matèria, des de qualsevol objecte de la teva habitació fins a l’estrella més llunyana. En canvi, les qualitats o els defectes de les persones (generositat, maldat, etc.) no són matèria.Lamatèriaés tot el que té massa i ocupa un volum.

Tots els cossos de l’univers estan formats per matèria.L’aigua, el ferro o la fusta són matèria perquè tenen massa i ocupen un lloc en l’espai; és a dir, ocupen un volum. No obstant això, cada un d’aquests elements està constituït per una classe diferent de matèria que s’anomena substància.
Una substància és cada un dels tipus de matèria.

L'aire te massa:


Col·loca en un dels platets d’una balança un globus buit i a l’altre platet, un globus com l’anterior, però ple d’aire.

L'aire ocupa volum:


Dins d’una cubeta plena d’aigua, col·loca-hi un tub invertit també ple d’aigua. A través d’una goma, bufa aire dins del tub.

Observa que el nivell de l’aigua de la cubeta puja, mentre que el nivell de l’aigua del tub baixa.

Què ocupa l’espai que s’ha produït al tub? Està ocupat per aire, de manera que l’aire ocupa aquest volum.

Observa que la balança s’inclina cap al platet amb el globus ple.

Això indica que el globus ple té més massa que el globus buit. La diferència és deguda a la massa de l’aire que hi ha en el seu interior.

Propietats de la matèria: Propietats generals, propietats específiques:

Generals: Són comunes a tota la matèria. Són les propietats que presenta qualsevol tipus de substància, com la massa i el volum.

La massa és la quantitat de matèria que té un cos.La unitat de massa en el Sistema Internacional d’unitats és el quilogram, kg.

El volum és l’espai ocupat per un cos.
Específiques:Les propietats característiquesoespecífiquessón les pròpies de cada tipus de substància, de manera que, a través d’aquestes, es pot identificar aquesta substància. Per exemple, la densitat i les temperatures de fusió i d’ebullició.Densitat:Imagina dos brics d’1 L, un amb aigua i un altre amb oli. Quan els posem en una balança, s’observa que, encara que tenen el mateix volum, no pesen el mateix: el platet que sosté l’envàs amb aigua s’inclina més, perquè té més massa que el de l’oli; és a dir, per a un mateix volum, l’aigua té més massa. La magnitud que relaciona la massa amb el volum rep el nom de densitat. D=m/v 
La densitat és una propietat característica de cada substància, per la qual cosa és diferent per a cada una d’aquestes. En el Sistema Internacional, la unitat de la densitat és el quilogram per metre cúbic, kg/m3, unitat que també es pot expressar com a g/cm3 o g/L.
Canvis d'estat: 
solid agasos=sublimació, Liquid a gasos=vaporització, solid a liquid= fusió, liquid a solid= solidificació, gasos aliquid=condensació, gasos a sólid=sublimació inversa

Entradas relacionadas: