Pronoms febles

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,05 KB

Breu historia de la llengua catalana:
-
El naixement de l'idioma:
Les tropes romanes arribaren al s.III a.C. i s'acabaren al s.V d.C., el català es parla al s.VIII d.C. i al final del s.XII d.C.,sorgeixen els primers textos.
Anomenem romanitzacio, el proces pel qual es produi l'adopcio de la llengua i de la cultura llatines per part dels autoctons.Aquesta no fou homogenia.
La llengua que els nostres avantpasats adoptaren fou la varietat parlada del llati,anomenada vulgar.Les caracteristikes de cada zona variaren en funcio de diversos factors.
La peninsula fou en gran part arabitzada,llevat de la franja nord,on s'anaven prestant els diferents parlars romaniks,entre el kuals el catala.
Al llarg d'aquest segle trobem uns quants juraments de fidelitat feudals que afloren dins de textos redactats en un llati macarronic,i,
ja a final d'aquest segle,trobem documents escrits basicament en catala.Entre aquests tenim els Greuges de Guitard Isarn,senyor de Caboet(1080-1095),que es podria considerar el primer document conservat,com el Llibre jutge,o llibre del judicis.Omilies d'Organya(Sermo d'Esglesia).
-Formacio historica del lexic catala:el llati:
El gran cabal lexic del nostre idioma prove del llati vulgar,Despres de passar per una serie de modificacions des del llati,s'anaren formant els mots de les diferents llengues romaniques.Llatinismes:els mots cultes presos directament del llati classic.ex:avaricia,audacia,etc.

Entradas relacionadas: