Pronoms Febles

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,28 KB

Atribut (ser, estar, semblar)
- Determinat (Art o Dem) à el, la, els, les. (Eren els nens. Els eren)
- Indeterminat (
Prep) à ho. (Es de Ripollet, ho és) (Es alacantina, ho és)
- Adjectiu à
en. (Es molt alta, n?és molt) (Esta molt malalta, n?està molt)
CD
- Determinat (Art o Dem) à el, la, els, les. (Porta els llibres, els porta)
- Indeterminat (
Prep) à en. ( Han prohibit molts productes, N?han prohibit molts)
- Neutre (
això, allò, oració) à ho. (No sap on viu, No ho sap)
CI (prep ?a, per a?)
- Singular à li. (Dono els llibres al Sergi, li dono els llibres)
- Plural à
els (Dono els llibres a les nenes, Els dono els llibres)
Combinació CD + CI.
- L?ordre és CI + CD. à (dono el llibrea ells, Elsel dono)
- Excepció:
CD determ + CI sing. à CD + CI=hi. (dono el llibrea ell, l?hi dono)


Complement Predicatiu (sempre adjectiu k complta al verb amb el subjecte.)
CP à hi. (La tinta és torna vermella, la tinta s?hi torna)
CP verbs fer-se, dir-se à
en. (em faré soci del barça aviat, m?en faré aviat)
Complement Circumstancial (amb preposició)
CCL (lloc-
on), CCT (temps-quan), CCM (mode-com), CCQ (quantitat-quant) CCC (companyia - amb qui), CCI (instrument- amb què) CCD (direcció- cap on), CCC (causa- per quin motiu), CCF (finalitat -amb quin objectiu)
CCà
hi. (Dinarem en un restaurant, hi dinarem)
CRV Complement règim Verbal. (units al verb amb una prep)
Prep ?de? à en. (M?he oblidat d?anar a clase, M?he ne oblidat) (D?allò, ara en parlarem) (Vinc del despatx, en vinc)
Prep ?
a, en? à hi. (Acostum-ho anar a clase.) (Ja s?acostumarà a la feina, Ja s?hi acostumarà) (Anirem a Girona, hi anirem) (són a França, hi són)

Entradas relacionadas: