On es produeix la filtració de l'aigua al ronyo

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,27 KB

Les cèl·lules del Cos produeixen unes substàncies de rebuig com a resultat del metabolisme Cel·lular que són perjudicials si s’hi acumulen. Aquestes substàncies són Abocades a la sang perquè aquesta les porti als òrgans encarregats d’eliminar-les A l’exterior de l’organisme.
L’excreció és el procés pel qual les substàncies de rebuig Procedents del metabolisme cel·lular són eliminades de la sang per un conjunt D’òrgans. Els principals òrgans excretors són els ronyons, Els pulmons, el fetge i les glàndules Sudorípares.

Òrgans

Substàncies De rebuig

Ronyons

Eliminen substàncies tòxiques resultants Del metabolisme cel·lular a través de l’orina.

Pulmons

Expulsen diòxid de carboni procedent de La respiració cel·lular.

Fetge

Expulsa residus procedents de la digestió I d’alguns fàrmacs que s’excreten amb la bilis i són expulsats a través de la Femta.

Glàndules
Sudorípares

Són glàndules exocrines que estan Distribuïdes per tota la pell. Produeixen la suor, un líquid format per aigua I substàncies de rebuig dels capil·lars sanguinis. La composició de la suor és molt semblant a la de l’orina (aigua, sals minerals i substàncies Orgàniques), tot i que és més diluïda.
​A banda de la funció excretora, la suor ajuda a regular la temperatura Corporal, perquè, quan s’evapora, refreda la superfície de la pell.

El sistema Urinari

Els ronyons són els Principals òrgans que duen a terme l’excreció.
Juntament amb les vies Urinàries, formen el sistema urinari.

 • Ronyons


  . Són dos òrgans d’uns 12 cm de longitud, situats a la part posterior de la Cavitat abdominal, a banda i banda de la columna vertebral. Són els Responsables de filtrar la sang per eliminar les substàncies de rebuig del Metabolisme cel·lular que conté.
  A cada ronyó hi arriba una artèria renal amb sang Carregada de substàncies de rebuig i de cadascun en surt una vena Renal amb sang neta. Els residus passen a formar l’orina.

  En un tall transversal del ronyó podem observar l’escorça renal i La medul·la renal, en les quals es produeix l’orina, i la pelvis Renal, que recull l’orina que s’ha format i la condueix cap a les vies Urinàries.

 • Vies urinàries

  . De cada ronyó surt un conducte, l’urèter, que condueix L’orina fins a una bossa musculosa i elàstica on s’acumula, la bufeta De l’orina.
  Quan ha acumulat prou quantitat d’orina, l’expulsa per un Conducte anomenat uretra.
  Aquest acte s’anomena micció i Sol tenir lloc diverses vegades al dia.
  En els nois la uretra mesura d’uns 16 a 20 cm i té una doble funció, Ja que expulsa l’orina i el semen. En les noies és un conducte més curt, D’uns 4 cm, i és un conducte exclusivament urinari.

El funcionament Dels ronyons

Els ronyons estan Formats per nefrons, encarregats de filtrar i depurar la sang, I amb això formar l’orina. Microscòpicament, cada ronyó Conté aproximadament un milió de nefrons.
A cada nefró es poden distingir les parts següents:

1.Glomèrul de Malpighi


 Amuntegament, en forma de cabdell, de capil·lars sanguinis per on Circula la sang de la qual s'han d'eliminar els residus.

2.Càpsula de Bowman


Espècie de bossa que envolta el glomèrul. En aquesta càpsula es Produeix la filtració del plasma.

3.Túbul renal


. Tub llarg i doblegat en forma de ganxo. En aquest tub es Reabsorbeixen l'aigua i algunes substàncies, i se n'excreten d'altres.

4.Túbul col·lector Tub comú a diversos nefrons que condueix l'orina formada fins a la Pelvis renal

Els Glomèruls s’agrupen a l’escorça renal, i els túbuls, a la medul·la renal.
L’orina es forma als nefrons en dues etapes:

Filtració de substàncies

. Consisteix en el pas de substàncies del plasma sanguini, provinent de L’artèria renal, des de les fines parets dels capil·lars del glomèrul fins A l’interior de la càpsula de Bowman. 

Reabsorció de substàncies

. Consisteix en el pas a la sang d’una part de les substàncies filtrades. Aquest procés és selectiu, de manera que tan sols es reabsorbeix el que Requereix l’organisme.
El líquid filtrat i no reabsorbit circula pel túbul renal i dona lloc A l’orina. L’orina produïda s’aboca al túbul col·lector, que desemboca A la pelvis renal. D’aquí és conduïda a la bufeta, on s’emmagatzema Fins que s’expulsa a l’exterior del cos per la uretra.

En condicions normals, diàriament es filtren als Ronyons uns 1.200 ml de sang cada minut, encara que el nostre organisme Tan sols elimina 1.500 ml d’orina al dia, quantitat que representa menys Del 0,1% del volum filtrat. La quantitat d’orina eliminada pot variar, ja Que depèn de la quantitat d’aigua que s’hagi begut, la temperatura Ambiental, la humitat atmosfèrica, etc.

Entradas relacionadas: