Proceso de humanización

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en español con un tamaño de 3,11 KB

 
Prcs. Humanitzacio>Bipedisme-manslliures-eines-dscarnar- reduc mandivula-+ dsvlpmn cervell-cmplxitat neurologica-llenguatge-pnsamn analogic-disimetria celebral-dsnvlpmn difernts forms relacio social.S.nervios:prt dl cs specialitzada a cptar,trnsmetre e nterpretar l imfrmacio q ns b d fora i ns fa actua consequenmnt .Cervell:procesar imf-cnserva imf-raonar i preveure=actvits siqiqes. + cmplxitat cervell=flexiblitat conductaS.vegetatiu:regula sl organs interns x mntenir eqilibri intern dl cos.S.endocri:mcanisme dautoregulacio ,format x glnduls q sagregen i vesen a l sng hormnes. Lleo(stimul)/Cervell(perill)/S.N/S.E/actuar/hipotalem/hipofisi/G.endocrines/adrenalina/resposta.Cmprtamn:innat>hereritaris i s trnsmeten d gen en gen.(reflxos->rspstes matrius causads x una stimulacio sensitiva./instints->patrns d conducta)objectiu pdr sobreviure. Adqirits:am animals am cervell complex,sdqireix imfo dl tipus q sigui,1r stmgtzma i dspres s trnsmt,s transmeten d gen en gen.Som + cultura q n ps herencia.2D:D.observable dl cmprtmn/D n obserbable(intima,subjectiva nms la xperimntem nsaltres)=JO=vida mntal.JO: xprimnta snsacions,sntimsn,dsitjos i coneixamns .Caract:prmnt i alora sotms a canvi ia evolucio/Smpr actiu/t l seva propia historia(suman expe)/producte d ls circumsta

intertpersonal(obert al medi)/conjunt dxpriencies q formm l mva structura mntal.Actts Cognositives(coneixemnt) :Percepcio>fcultat d cptar l realitt xterna i donarli un sing./Imaginacio>d rprsntarns ls obje kuan n i son.(tmb x prevenir futur)/Memoria> ns permet disposar d cneixemns i habili q nem acumu l llarg dl tems/Inteligencia: fac d:-resoldre 9s problems-adaptar l cnducta a 9vs situacions-rpresntar mn real atraves simbols.Ls funcions dinte practiqs ls compartim m sl animals.Actts efctives i motivacionals.Efectivitat>facu q ns prmet xperimntar efectes(ls definim x graus d + a - i acstumn a ser bipolars.)Efctes:Sentimns:stabls i n gaire intensos(alegria)/Emocions:sntimt + intens i - stable/Passions:sntimns mol intensos i q duren uns instans(amors pasionals) Motivacions: fcultat q ns inudeix a cmprtmns cncrets x asolir dtmnats objectius.S com una stimulacio interna q b causa d necesitats:Fisiologiqes:basiqs/ psicologiqs:secundaries/Socials:autorealitzacio.JO unifica tts aqstes activitats.

Entradas relacionadas: