El procés de direcció i la funció de planificació en l'empresa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,98 KB

El procés de direcció:

La direcció de l’empresa consisteix a realitzar tasques de govern com ara donar tot tipus d’instruccions i establir els criteris que es creguin convenients per aconseguir els objectius marcats.

Per poder du a terme aquesta tasca, el director/a necessita planificar, organitzar, gestionar i controlar tots els factors que té disponibles.

Funció de planificació:

La planificació consisteix a fixar uns objectius, marcar estratègies, definir polítiques d’empresa i establir criteris de decisió.

Classificació dels plans

 1. Classificació dels plans per la seva naturalesa i característica

  1. Metes. Es refereix als fins fonamentals perseguits per l’empresa

  2. Objectius. Hi ha diversos graus. Es poden diferenciar entre objectius i subobjectius

Els objectius tenen un caràcter general, involucren a tota l’empresa.

Els subobjectius tenen un caràcter més específic, afecten a àrees concretes de l’organització.

  1. Polítiques. Són els principis bàsics que serveixen de guia per prendre decisions específiques.

  2. Procediments. Són els passos que s’han de seguir per efectuar una acció.

  3. Regles. Indiquen què es pot fer i què no es pot fer.

  4. Pressupostos. Són plans quantificats, són l’expressió numèrica del plà escrit.

Classificació dels plans per la seva dimensió temporal.

 1. A llarg termini. Període de temps superior a 5 anys.

 2. A mitja termini. Període superior a 1 any inferior a 5 anys.

 3. A curt termini. Període d’un any.

Classificació dels plans per funcions o departaments

Entradas relacionadas: