Principis generals del dret, principi de la norma mínima

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,92 KB

 

El treball:


 es tota activitat humana que requereix un esforç a la producció i comercialització de bens o serveis amb una finalitat econòmica.

Drets:

 conjunt de principis jurídics que regulen les relacions entre persones i la relació entre persones i l'administració.

Dret públic:

 regulen els interessos col·lectius.

Dret privat

Regulen els interessos particulars.   perque una relació de treball estigui protegida ha de ser:

Personal, voluntaria, retribuida, per contra d'altri, dependent

Fonts de drets laborals: interna:


 origen estat espanyol. Les lleis orgàniques, lleis fonamentals recorreguts per la constitució. Poden ser:

Contitució, lleis, convenis col·lecitus, contracte de treball, usos i costums locals

 

Externes:


 fora de l'estat espnyol. 1-normativa de la uníó europea. Tractats internacionals, convents de la OIT (ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DEL TREBALL). 

Principis d'aplicació:


 

Principi irrenciabilitat dels drets:

 els treballadors no poden renunciar als seus drets.

Principi de norma mínima:

 les normes de rang superior estableixen un mínim i que les de rang inferior han de respectar.

Principi de la norma més favorable:

 s'han d'aplicar les nomes mes favorables per els treballadors.

Principi indubio prooperario:

 en cas de dubte es tindra en compte la interpretació mes favorable.

Principi de condició mes beneficiosa:

 si una norma modifica i empitjora alguna condició reconeguda del treballado, en ell se li ha de mantenir les conidcions mes beneficioses.

Cumpliment de la normativa laboral:

1-organistesque depenen de la organització. 2-organistes que depenen de la juridificació. 3-jutjat social hi ha un a cada província. 4-sales socials del tribunal suprem de justícia de les comunitats autonomes.

El contracte de treball:

acord entre empresa i treballador, per la qual manifesten la voluntat d'intercanviar els serveis que presenta el treballador per la retibució que lliure l'empresa.

Elements de contracte:


L'objecte de contracte es doble:

 serveis que presenta el treballador./salari que paga l'empresari.

Concentiment:

 manifestació de la lliure voluntat i acord de les dues parts.

Causa:

 voluntat d'intercanviar el treball per salari.

Forma:


Verbal:

 contractes indefinits./contractes aavantuals de menys d'un mes de durada.

Durada:

 indefinits o definits.

Període de proba:


esta previst en la salut dels treballadors que esta escrit en els contractes. A l'inici d'un període de proba. Te els mateixos drets que qulsevol altre treballador. Pot precindir del treballador sense justificació i sense conseqüencies de probes.

Durada del període de proba:


fixa en principi en conveni dol·lectiu, si el conevin col·lecitu no diu res pels tècnics titulats poden tenir període de proba màxim de 6 mesos. Per la resta de treballadors es 2 mesos en empreses de 25 o mes treballadors i 3 mesos en empreses de menys de 25.
el sou de contracte de practiques no pot ser inferior a 645,30€. Si el conveni col·lectiu no diu res en contra, el sou durant el primer any pot ser nomes del 60% del que cobra un altre. Esta adreçat en joves entre 16-30 anys, que no tinguin cap tipus de títol. Una part de la jornada es dedica a fer formació en un centre recorenut oficialment pel departament de treball.

Contracte de treballador a distancia


Contractes a temps parcial:


 no fas jornada completa. Tinguin la durada que tinguin. Pacte d'hores complementaries.

Entradas relacionadas: