Principio de la adaptación

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,58 KB

La carrega: es el resultat del producte entre el volum i la intensitat. Per fer be la progresio la carrega s'haura d'augmentar poc apoc  Carrega=I x V

Principi de continuitat: S'ha de practicar exercici fisic amb la freqüencia necessaria per aprofitar els efectes positius de les sobrecompensacions. Descansar masses dies pot suposar perdre els efectes positius de la sobrecompensacio que haviem adquirit si passa aixo,  experimentarem una perdua progressiva de la condicio fisica . Per aixo es convenient mantenir i també  augmentar la freqüencia de l'exercici.

Principi d'alternança: En la planificació de l'entrenamen, les carregues de treball han de succeir-se de manera alterna. S'ha de combinar l'entrenament de les diferents qualitats fisiques, respectant periodes de recuperacio. El descans es imprecindible perque l'organisme es recuperi del cansament produit. Els periodes de recuperacio varien segons la qualitat fisica. Velo i força exp 24h    i   resistencia aero i anaero necesiten entre 48 i 72.   flex entre 7 i 10 h i els partits de compticio 72 h

Entradas relacionadas: