A la prevenció de riscos

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,59 KB

 • ORIENTACIÓ A L´ASSOLIMEN

  Plantejar objectius i establir uns terminis per assolir-los

,disposat a assolir reptes i no llençar la tovallola a la  

primera.

 • CREATIVITAT I INNOVACIÓ

Aportar una idea diferent o innovadora i aportar solucions creatives a productes

 • SABER ARRISCAR-SE

Prendre riscos és característic al fet d’emprendre,ja que és difícil d’entrada tenir la certesa de quins efectes tindran les nostres accions

 • CAPACITAT D’APRENENTATGE

           Per empendre amb èxit cal estar disposat  a molt més

Que cometre errors


assumir-los i treure’n  

l’aprenentatge, començar de 0,no acceptar els nostres 

           errors ens impedirà veure-hi més enllà.

 • AUTOCONFIANÇA

  Capacitat per assolir tot allò que un es proposa ens mou a passar a l’acció ens aporta seguretat, autoconfiança atrauen més oportunitats i més èxits i més  motivats

 • AUTONOMIA

No necessiten recolzar-se una figura externa que validi la seva activitat i tenen capacitat d’autolideratge

 • INICIATIVA

Emprenedors amb iniciativa  són capaços d’identificar oportunitats,capaços d’aturar i generar idees per si mateixos sense necessitar estímul extern d’altres persones 

Entradas relacionadas: