Pregunta 1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,75 KB

narrativa dos anos 60 -escritores ca consolidados na epoca anterior comoconqeiro blancoamor anxel fole, elaborase una narrativa de tema realista ->Xose Neira Vilas. será chamada nova narrativa galega.Xose Neira vilas:   puntos de vista  espazo-> america /galicia    protaginista -> infantil/adulto Temas: Galicia rural->falase da galicia rural memorias dun neno labrego xente , no rodicio  Galicia emigrante presenta a vida dos emigrantes galegos. A nova narrativa galega. nace o redor dos anos 50 inspirada na narrativa europea e americana.novas inovacions tecnicas-> personaxes anonimos,mundo subconsciente, expresion da existencia,ambientes urbanos,localizacion inconcreta.innovacions tecnicas-> alternancia de planos temporais,a pluraridade das voces narrativas,monologos interiores. Autores->Gonzalo R Mourullo,xose Mendez ferrin,carlos casares.maría queizan,xoana torres.xose luis mendez ferrin-> obra narrativa tematica fantastica ->artur,exploracion de la existencia humana mundo mitico creado por el escritor->Tagen ata.Peza teatral Celtas sen filtro,peromeogo, depondal a novoneyra.Carlos Casares obra narrativa->contos e novelas con caracter autobiografico -> os escuros soños de clio, Ilustrisima, os mortos daquel veran,deus sentado nun sillon azul. obras de literarura infantil  y peza teatral- Laranxa mais laranxa d todalas laranxas.Texto narrativo e aqel k conta feutos reais ou imaxinarios. historia acontecementos ordenados por un orde cronoloxico.relato =historia +relato/ argumento e o resumo que nos conta a narracion.trama sintetiza o relato mediante a orde textual do texto. Tema: e a sintese do significado esencial.

Entradas relacionadas: