Prefixos tònics i àtons

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,71 KB

Gramatica


  • Els determinants 

És una categoria gramatical que acompanya el substantiu i l’adjectiu en el SN. Indica el gènere i el nombre, la quantitat, l’ordre, etc.


Articles: són els determinants més habituals que acompanyen el substantiu: el, la, l’, els, les.


-La forma el, a més de masculina, pot ser també neutra; 

El bo i millor de cada casa.

Pot referir-se a “el noi bo” o bé a “allò bo”


-En el cas dels substantius que no presenten marca de gènere o de nombre, es pot saber si són masculins o femenins o plurals gràcies a l’article.


-Davant de noms propis, també s’acostuma a utilitzar un article, l’article personal, que pot ser, en cas de masculí ( en, el o lo), i, en el cas de femení, la o na.


-Articles + nom:

-Determinats: el, la, les, els

-Indeterminats: un, una, uns, unes

-En, Na + nom propi


-Demostratiu

-Proximitat: aquest, aquesta, aquest, aquesta

-Llunyania: aquell, aquella, aquells, aquelles

Quan els demostratius van al davant del substantiu que determinen, poden anar al darrere quan el substantiu va precedit per un article.


Possessius: poden referir-se a la primera persona gramatical ( meu ( jo)), a la segona persona ( teu (tu)), o a la tercera persona ( seu ( ell o ella )).

Hi ha dues classes de possessius:

Possessius tònics: duen anteposat l’article

Possessius àtons: no duen mai article i s’acostumen a utilitzar amb noms parentiu ( mon pare, ta mare, son avi ), en algun tractament ( Ses Majestats, Sa Excel·lència, Sa Santedat ), en expressions o frases fetes ( en ma vida, cada terra fa sa guerra ), o en llenguatge poètic.

Entradas relacionadas: