Prediccio

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,84 KB


Definició
Un text predictiu és un text que expressa una previsió futura sobre un aspecte determinat.
Tipus de textos predictius
Textos predictius quotidians: la previsió meteorològica, la previsió de notícies del dia,l’horòscop.
Textos predictius dels mitjans de comunicació: previsions econòmi­ques o polítiques, l’agenda d’activitats, per exemple culturals i artísti­ques, previstes per a un dia determinat.
Textos prospectius: textos predictius basats en un mètode científic de previsió d’escenaris de futur a partir de l’anàlisi minuciosa de les dades i les tendències de la realitat.
Caracteristiques Textuals
Referència a un temps futur.
Valoració de la possibilitat i la probabilitat dels fets futurs.
Característiques Gramaticals.
Ús dels temps verbals que expressen futur (futur, futur perfet, condicional i condicional perfet).
Ús d’adverbis i locucions que expressin temps.
Ús de perífrasis de probabilitat (deure + infinitiu).
Abundància d’oracions condicionals.

Entradas relacionadas: