Pondal

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Español

Escrito el en gallego con un tamaño de 2,27 KB

POESIA CIVICA:
O Celtismo: a aparicion do elemente celta na poesia de Pondal esta influida polas teoria historicas da epoca que lle concedían unha excesiva importancia ao pouso que deixaron os celtas en Galicia para argumentar a favor da independencia política, cultural e mesmo étnica do noso país fronte ó asoballamento practicado por Castela.Pondal cantara os nosos devanceriros creando un mundo mitoloxico poboado de hipeteticos heroes celtas.O unico heroe documentado era Breogan.Os outros heroes tivo que inventalos.Reforzou o celtismo incluindo na sua composicion numerosos toponimos de apareciencia celtica.
O helenismo: na poesia de Pondal hai frecuentes referencias a valorosos guerreirros gregos e mesmo alusions a poetas heoicos de Grecia.Os heroes de Pondal han de ter unha virilidade rexa e forte.
O bardismo: aind ca sua etica semalla corresponder a un pobo de conquistadores, a idea q ten Pondal ea q intrue e dirixe o seu pobo ao xeito dos bardos celtas, soña con ser o liberador dun pobo escravizado
POESIA LIRICA:
A natureza: a paisaxe pondalina esta representada x unha natureza aspera.A presenza do home so aparece en ocasion e outras manifestases mediante figuras idilicas.
A muller: a concepcion da muller q ten Pondal manifestase de dous xeitos contrapostos: IDEALIZACION E CULTO A MULLER E MULLER CONSIDERADA COMO OBXECTO SEXUAL.

POESIA E ESTILO DE PONDAL: na poesia de Pondal, o bardo e un simple receptor e emisor da mensaxe do cosmos, os elementos q traducen a voz do cosmos son aereos,terrestres ou arboreos.Os recursos estilisticos da poesia d Pondal estan condicionados pola sua formacion clasica.Outros procedementos como o simil ou a litote, revelan a pegada da literatura clasica.Da epica tamen toma o recurso de sustituis sempreo o sustantivo x un epiteto cn capacidad de referencia.En canto a adxetivacion, establecese una frecuente oposicion doce/ferreo.O doce aparece representado como brando,morbido.O ferreo,duro,forte son elementos de espiritu nobre.


Entradas relacionadas: