Pondal

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en gallego con un tamaño de 2,55 KB

PONDAL:Despois dun longo período de 3 séculos (16,17,18) e q os S.Escuros, polas escasas mostras literarias en galego , iníciase no S.19 a recuperación da lingua e literatura galegas co Rexurdimento./constitue con Rosalía e Curros un dos 3 grandes da lit-galega,do S.19.VIDA;Ponteceso 1835-1917 Coruña matricúlase en L.Grega e cursa o bacharelato. Mantivo contactos con rexionalistas na cova céltica, (tertulia q s reunía na Corua)chamábanlle o Bardo.Obras;“A campana de Anllóns”, publicada nun principio no albun de la caridad. é a historia dun home preso en Orán q sente morriña ó oi-la campá.,coma se fose a chamada da terra. “Rumores de los pinos” perfílase como guía espiritual do seu pobo.“Queixume dos pinos” reelaboración da anterior. “Os Eoas”; poema épico, non se chegou a publicar, nel quería cantar o descubrimento de América. /Persegue 2 obxetivos;no lingüístico converter o galego nun idioma literario moi traballado e culto, no literario, crear literatura verdadeira/Mundo poético Condal, sinais de identidade da súa obra./Cantará os novos devanceiros celtas. Tentaba crear un mundo mitológico, hipotéticos heróes celtas, pasado mítico glorioso, q xustificase o esprito galeguista./Outros heróes celtas inventandos con características do mundo helénico. Él pensa q instrúe e dirixe o seu pobo, ó xeito dos Bardos celtas./Poesía cívica; procura mitología q devolve ó pobo galego a conciencia. Posía lírica, xunto coa poesía cívica patriótica, tamén cultiva poesía desvencellada da ideología política,1 poesía lírica na q observamos unha doble presenza:A naturaza, q vai ser sempre áspera e esquiba.A muller, vai aparecer de xeito contradictorio; por unha banda o romanticismo e o culto á muller e por outra considerada presa do home./Poética e estilo, importante a figura da árbore como metáfora do pobo galego q ten q alimentarse dos héroes celtas para conseguir un futuro mellor. Recursos estilísticos, condicionados pola súa formación clásica, escasez de diminutivos, oposición entre o doce e o férreo; o férreo, duro, forte son elementos virís, conducentes á liberdade.A lingua:tenta darlle aire aristocrático ó galego. Abundantes cultismos, os + de procedencia grega. Preocupábao a musicalidade nos seus poemas.

Entradas relacionadas: