Política Educativa de la Segona República

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,52 KB

L'acceptació d'Alfons XIII del cop d'estat de 23 de setembre de 1923 dóna pas al règim de Primo de Rivera, fracàs polític que portarà a la proclamació de la Segona República.

Problemes educatius prioritaris del Govern provisional:

  • El bilingüisme a Catalunya. Decret de 29 d'abril de 1931.
  • La democratització de l'ensenyament. Creació de consells escolars. Perfeccionament del professorat.
  • La neutralitat religiosa de l'escola pública. El Decret de 6 de maig de 1931 plantejava el problema de l'ensenyament de la religió a les escoles. Se suprimiria l'obligatorietat de l'ensenyament de la religió a les escoles públiques. La neutralitat religiosa de l'escola pública no impedia l'ensenyament de la religió si els pares la sol·licitaven i al mestre no el violentava.
  • La reforma de l'ensenyament primari. La República va voler resoldre dos grans problemes: el dèficit d'escoles públiques (pla de construccions escolars de cinc anys) i l'absència de mestres qualificats (increments salarials, canvi del sistema d'oposicions, reforma de les Escoles Normals).

Orientació política de l'educació.

Bases ideològiques:

  • Principis bàsics del liberalisme espanyol.
  • Aportació pedagògica dels homes de la Institución Libre de Enseñanza.

Ho portarà a terme per mitjà:

  • Mesures legislatives.
  • Política d'inversions públiques.

La Constitució republicana de 1931:

Els decrets del Govern provisional indicaven l'orientació que tindria.

En l'article 3r indica que "el Estado español no tiene religión oficial", proclamant l'aconfessionalitat, la llibertat religiosa, la separació de l'Església i l'Estat.

L'article 26 portava a l'extrem la laicitat de l'Estat: disolució de les ordres religioses amb vot d'obediència a "autoridad distinta de la legítima del Estado"; la resta de les ordres sotmeses a una llei especial, supressió del pressupost del clergat, prohibició a les ordres religioses d'exercir el comerç, la indústria o l'ensenyament; possibilitat de nacionalitzar els béns d'aquestes ordres.

La llibertat de creació de centres queda limitada a la iniciativa privada no confessional.

Les eleccions de febrer de 1936 van donar el triomf al Front Popular, el programa educatiu del qual es remetia al de 1931: es reafirmava l'educació com a funció de l'Estat, un nou pla de construccions escolars, una reforma universitària,...

La guerra civil estava a punt d'esclatar.

Entradas relacionadas: