Poder judicial, poder legislatiu i poder ejecutiu

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,37 KB

PIB:


És la suma del valor de tots els béns i serveis produïts en un país durant un any.

Devaluació:

Baixa el valor de canvi respecte d’altres monedes estrangeres. En aquests moments(any 2009) el govern espanyol no fot fer-ne cap ja que la política canviària depèn del Banc Central europeu (BCE).

Déficit:

És el que falta per anivellar, en un balanç, els ingressos amb les despesesCorporativisme:
Doctrina i sistema socieconòmics basats en la constitució jerarquitzada d'associacions professionals per controlar els problemes econòmics i laborals.

Autarquía:

Doctrina econòmica nacionalista que té com a objectiu preferent aconseguir l'autosuficiència d'un país en matèria econòmica i reduir al màxim la seva dependència de l'exteriorCasa França:
Servia per amagar algun pres polític.

Concordat:

Tractat entre la Santa Seu i un estat sobirà per tal de regular els afers eclesiàstics que interessen totes dues parts.

Dictadura totalitària:

Sistema polític propi del feixisme i del comunisme que es caracteritza per la subordinació dels poders legislatiu i judicial a l'executiu, pel control que el partit del règim exerceix sobre totes les institucions de l'Estat i, finalment, per la completa subjecció dels ciutadans al poder de l'EstatEstraperlo:
Forma de mercat negre o venda il·legal provocat per l'escassetat de productes de primera necessitat, per la rigidesa dels controls econòmics i burocràtics i per les restriccions arbitràries imposades pel poders públicsPlans de desenvolupament:
Impulsat pel govern franquista consisteix bàsicament a invertir diners estatals per condicionar un seguit d'espais que es doten d'infraestructures per instal·lar-hi indústries

.Pla d'estabilització:

Ideat per l'economista català Joan Sardà i Dexeus, i aprovat pel govern espanyol, pretenia entre altres objectius aturar la inflació i liberalitzar el sector exterior.

"Miracle econòmic espanyol":

Es coneix amb aquest nom al fort desenvolupament econòmic produït entre 1960 i 1970. Aquest creixement permet al règim dissimular els errors econòmics anteriors (autarquia que va posar Espanya en situació de suspensió de pagaments) i justificar els abusos de poder i la manca de llibertats.

Invasió de la Vall d'Ara:

El maquis continuarà present després de la Guerra Civil de 1936-39, especialment el 1944, en què les autoritats franquistes hagueren de recórrer a l'exèrcit per a mantenir-s'hi.

Vaga tramvies 1951:

Boicot i protesta popular contra el règim franquista a causa de l'augment de tarifes transport a Barcelona inferior al preu a Madrid. La gent circulava pels carrers, els tramvies buits i finalment el govern va suspendre les tarifes vigents i va tornar als preus anteriors a la pujada.

Competències exclusives:

Són aquelles sobre les quals pot legislar únicament el Parlament de Catalunya.

Competències compartides:

Son les que legisla també el Parlament, però sobre unes bases que són comunes a tot l’Estat i que emanen de les Corts Generals.

Competències concurrents:

Són aquelles una part de les quals exerceix el Govern central i una altra part, el Govern català.

Competències executives

Són aquelles que són norma de l’Estat, i que el govern de la Generalitat es limita a aplicar en el seu territori. Constitució 1978.


El president del govern espanyol és elegit per:

Els diputats del parlament espanyol

La divisió de poders es basa en:


La separació i independència dels poders legislatiu, executiu i judicial. La divisió de poders significa que: el poder executiu es concreta en el govern, el poder legislatiu en el parlament, el poder judicial en els tribunals de justícia.

Quina diferència important va existir en la manera de redactar les constitucions espanyoles de 1978 i de la Segona República:

La Constitució de la segona república no va assolir un important grau d’acord entre els partits polítics representats al Parlament., La Constitució de 1978 es va redactar per consens entre la major part de les posicions polítiques, des dels comunistes fins als franquistes reformistes


La Constitució és:


La llei més important que recull tots els deures i drets dels espanyols i estableix les regles del sistema democràtic. Aprovada l'Octubre de 1978  pels diputats i senadors, i en referèndum pel poble espanyol el 6 de Desembre 1978, i jurada pel Rei el 27 de Desembre de 1978 i publicada al BOE (Boletín Oficial del Estado) el 29 de Desembre de 1978La Constitució de 1978 defineix l’estat espanyol com:
a laic. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.


Entradas relacionadas: