Pobles preromans

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,1 KB

 
Pbls Prermans:Cm sabm l´arribad dls exercits romns a la PI es produi any218ac,enmarcd a la 2ºG punic,q enfrontr als exrcits d rom i cartg durnt l s3 i s2ac.X tant x pbls prermns cal entndr ls pbles q hbitaven la PI en l momnt drribar ls romns i q cm sabn eren ls celts,ibrs,i ls talaiotic.(conqst d mallorc123ac).Celts:situacio geogra:centre i nord oest d la PI-organit.politc-social:organit d tips tribal.-Econmia:rudimntaria i autosuficient,comrç escas.Ibers:S.Geog:total la cost mediterran-O.P-Social:Org social,tributs agrupds en Claus.Org politc:jerarquía social en relacio amb l poder economic.-Econm:agricla basada en el cereals,l vinya i lolivera.Talaiotics:S.G,mllorc i mnorca,-O.P-Social:societat d guerrs molt jerarquitzada,clase dominant i clse popular.No hi hvia Org politc.-Econm:Agricltur i ramadria,d1 altra band tmb inclurem ls pbles colontzadrs q dsd aprox el s Xac arriben a territori peninslar.En concrt mestic referint a ls migracions indoeuropees i als pobles colonitzadrs:Fenicis:localitzat al centre deuropa,vengueren amb la mentalitat d permnencia i sestablirn a cataluny,leconomia era lagricultur i la rmadria.Grecs:orign aprox orient,la sev caract principal era establir relacions cmercials,cm la sev econm consisti fonamnt cmrcial,establren colonies a la meset mediterra.Cartaginesos:lorign cartag,actual tunisia,caract princpls era establir relacions cmrcials cm la sev econm q a la vegad ocupavn territris previamnt ocupts pls fenicis.Tartessos:orignes a la PI, carct princ s dedcven al pesca i a lexpotacio d mins,econm basada en lagricltur i ramadria.

Entradas relacionadas: