Poblament rural a Catalunya

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,49 KB

 

Com es el feudalisme? El feudalisme (segles IX-XV) és el sistema polític, econòmic i social propi de l'Edad Mitjana a Europa. Els Regnes es dividien en petits territoris semi-independents on l'amo Proporcionava protecció als seus vassalls a canvi de tributs i treball a les Seves terres. 

Societat Feudal:  Son tres ordres social, un monjo, un cavaller i un camperol.

Característiques de la pintura ROMànica o medieval:

románica:


 Es caracteritza per frescs de vius colors i línies marcades, amb gran expressivitat i esquematisme, que cobreixen les parets de l'interior de les esglésies, sobretot als absis.

MEDIEVAL:

POBLAMENT RURAL: És la part de l'espai rural on habiten les persones. El poblament rural a Espanya està format per un nucli menor de 10.000 habitants, tot i així la majoria d'Espanya es troba per sota dels 2.000 habitants.

POBLAMENT CONCENTRAT: La població viu en nuclis de cases agrupades.

POBLAMENT DISPERS: Les cases es troben disseminades enmig de l'espai agrícola.

FUNCIONS DE LA CIUTAT: economica, residencial, política, cultural i educativa, turística i lleure.

CIUTAT:Una ciutat és una població gran amb alta densitat de població amb predomini del sector terciari i menys del 25% de la població treballant a l'agricultura.

MEGALOPOLIS:és una ciutat d'Arcàdia. El seu nom vol dir "Gran Ciutat" i en l'actualitat té uns 5.000 habitants, que són una tretzena part dels que havia arribat a tenir a l'antiguitat.

METROPOLI:Una metròpolí és una ciutat o àrea urbana molt gran, que actua com a centre econòmicpolític icultural significatiu per a un país o regió, i un centre important per a connexions regionals o internacionals i comunicacions

Area metropolitana:es refereix a la regió urbana que envolta una ciutatprincipal i diverses ciutats satèl·lits. D'altra banda, una megalòpolí és una cadena d'àrees metropolitanes.

Area Metropolitana de Barcelona:L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és una àrea administrativa integrada per 36 municipis amb una població de 3.225.058 habitants (Idescat, 2010), una extensió de 633 km² i una densitat de 5.070,8 hab/km².


Entradas relacionadas: