Plató filosofia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 24,97 KB

 

Sofistes: -Protàgores (l'home es la mesura de les coses) subjectivitat-perspectivisme(escepticisme tou/raonable).

             -Gòrgies (escepticisme fort)(no existeix res/si existis alguna cosa no la podriem coneixer/i si la podessim coneixer no la podriem comunicar.

mètode dialectic, Socrates=Plató(mètode Socratic: l'us del dialeg)

Aristotil de Socrates: utilitzava la induccio i la definicio universal.

1ers diales de Plato son aporetics(sense resposta)->creat per socrates

T. de les Idees

doxa->opinió->physis->veritat difusa(prove del mon de les idees)pero inperfecte.

episteme->ciència->mon de les idees->veritat absoluta

-si la teoria de les idees es la font del coneixement, no hi hauria idees de tot?

intelectualisme etic i moral: l'arete es coneixement; no es pot fer una cosa malament aproposit;fer una cosa malament sempre es ser ignorant. malament#malvada

T. del coneiement

2 nivells de realitat- mon intel.ligible(ciencia/saber-episteme) i mon sensible(opinio-doxa)

dualisme ontologic->dualisme epistemologic.

ciencia autentic i verdader coneixement-s'ocupara de les autentiques i vertaderes realitats: les Idees.

opinio tractales canviants realitats del mon fisic: els ojectes sensibles

ciència>opinió

simil de la linia

establei els graus de coneixement amb els estats de l'anima.

explicar la interrelacio que s'estableix entre la seva teoria de la realitat-ontologia- i la seva teoria del coneixement-epistemologia.

 Imaginacio(eikaisa)->capacitat de pensar imatges---------eikasia: que es fer una hipotesi dels objectes.

(-----reflex-----/-----ombra-----//-------ànima-------/-------idees-------)

               VISIBLE                                        intel.ligible

les idees constitueixen una jerarquia.

ombres(copia de copia)->reflexes(copia de la realitat)->el coneixement del fuster que fa les cadires es superior al del pintor que pinta la cadira.

dialectica->operar, unica i eclusivament, apartir d'idees, en un mon abstracte totalment apartat del mon sensible.platon-cuadro

Exercici Mite de la Caverna:

1Empresonats-Humans

2empresonat alliberat-filosof

3ombres projectades a la paret-imatges

4objectes a la caverna-objectes sensibles

5caverna-mon sensible

6exterior de la caverna-mon intel.ligible

7foc-llum del sol

8sol-idea de be

9visio d'ombres de la caverna-imaginacio

10visio d'objectes de la caverna-creença

11visio d'ombres i imatges de fora de la caverna-coneixement discursiu

12visio de coses en si fora de la caverna-coneixement intuitiu

13ombres i imatges de les coses de fora de la caverna-objectes matematics

14coses en si del mon exterior-idees

Entradas relacionadas: