Planta san carlo alle quatre fontane analisi formal català

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 15,99 KB

San Carlo AlleQuattroFontaneBorromini
• Documentació general
Nom: San Carlo AlleQuattroFontaneBorromini
Arquitectes: FransescoBorromini
Cronologia: 1634-1682
Localització: Roma
Dimensions: reduïdes 
Materials: pedra, maons, estuc i marbre
Sistema constructiu: volta i arquitravat
Elements sostinguts: cúpula, arcs de mig punt i voltes d’esfera
Elements de suport: murs i columnes
• Anàlisi Formal
Planta: el·líptica, ondulació als murs. Planta centralitzada i longitudinal, rectangular
Descripció de l’església:dividida en nivells.Planta el·líptica, columnes adossades. Columnes que s’obren a fornícules, nínxols i altarsEntaulament clàssic, voltes de quarts d’esfera, arcs de mig punt. Cúpula ovalada sobre petxines. Perspectiva decreixent cap al llanternó que il·lumina la cúpula
Descripció del claustre: petites dimensions i planta rectangularamb columnes d’ordre toscà.Contrast i formes oposades al primer pis. Arcs de mig punt, estructura arquitravada sobre columnes, estructura allindadaContrast elements petits com les columnes de forma alterna.
Espai exterior: per donar-li visibilitat a l’exterior va fer un xamfrà per aixecar la torre del campanar. La torre ocupa una gran part del llanternó de la cúpula on hi ha una cornisa i unes finestres amb formes còncaves. Element fonamental a l’exterior la façana formada per 2 pisos. Pis inferior de la façana divisió en 3 carrers separats per columnes gegants clàssiques. Part inferiorfinestres ovalades. Pis superior templet circular en el carrer central i nínxols laterals buits. Contrast formes ovalades. Manifesta dinamismei moviment .
Elements no constructius: edifici amb una profusió decorativa important tant a l’interior com a l’exterior integrats amb equilibri i senzillesa. A l’interior podem veure diverses escultures i pintures. Enteixinat de la cúpula i cassetons a l’interior. Exterior es troben escultures
Estil: arquitectura barroca italiana, Barroc especulatiu de Borrómini. Dinamisme general de l’obra de planta al llanternó. Línies corbes, còncaves i convexes a l’interior i a la façana. Contrast entre elements constructius(columnes, línies,etc). Efectes de clarobscur, especialment a la façana. Teatralitat malgrat reduïdes dimensions. Tipologia de l’edifici. Desequilibri i sensació de moviment: ondulació d’entaulament, mur, cornises. Materials més modestos que Bernini però amb gran inventiva.
• Interpretació 
Encàrrec i recepció: Ordre dels Trinitaris Descalços. Església dedicada a Sant Carles Borromeu i a la Santíssima Trinitat
Funció: religiosa, pensada per acollir els fidels.
Significat. Relació amb el Març històric i cultural: edifici religiós de Barroc italià estil representatiu de l’església catòlica. Març de la contrareforma. Concepció estètica barroca que busca contrast i teatralitat formal.  Reflex mentalitat barroca basada en la passió i equilibri renaixentista.
• Conclusió

Tracta d’una síntesi de l’arquitectura barroca italiana però sota la visió de Borromini, un dels arquitectes més especulatius del moment, més i no va dir, però comparteix amb Bernini una mentalitat i concepció de bellesa que busca la passió de la via de comunicació preferent.

Entradas relacionadas: