Perpausak

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,18 KB

 
perpaus konpletiboak: -ela, -enik, -tzea, -tzeak, -tzeari, -tzeko, -baietz, -ezetz. zehar galdera: ez, -n, Erlatibozko perpausak: -en, -tako, -dako, -riko. denborazko perpausak: aurrekotasuna: baino lehenago, aurretik, orduko. gerokotasuna: eta gero, ondoren, ostean, -takoan, -nez gero, -netik. berehalakotasuna: bezain laster, bezain pronto, bezain arin, eta bereala, -neko. aldiberekoa: -nean, bitartean, artean, tzean, tzerakoan, tzeaz batera. maiztasuna: nean, bakoitzean, gehienetan, n guztietan, guztian, aldiro. Moduzko perpausak: bezala, moduan, legez, antzera, gisan, arabera, heinean. konparaziozzko perpausak: -(en)bezain, baino -ago, adina, bezain, bezainbeste, baino gehiago, baino gutxiago. Helburuzko perpausak: tzeko, tzekotan, tzeagatik, tzearren, tzera. kausazko perpausak: zergatik galderari esaten dio. baldintzazko perpausak: baldin ba, z gero, tzekotan... perpaus kontseziboak: n arren, nahiz eta , ba...ere, arren, -ta ere, -agatik.

Entradas relacionadas: