Perpaus kontsekutiboak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 7,21 KB

Baldintzazko perpausak=


Perpaus nagusiaren ekintza betetzeko zer baldintza bete behar den esaten dute.Adibidez:Galdetu baldin badigu,ez diogu entzun-baldintza(Mend.P)-zer(P.Nag).

Menderagailuak

(baldin)ba-,-(e)z gero,-t(z)ekotan...
Perpaus kontsekutiboak=Mendeko perpausak perpaus nagusitik ateratzen den ondorio bat adierazten du.Adibidez:Hain haserre dago,ezen ez digun kasurik egin.Menderagailuak:hain/hainbeste/hainbat...+non/ezen...Bait-/-en.

Perpaus kontseziboak=

Perpaus nagusiko ekintza betetzeko zein oztopo edo eragozpen
gainditzen den adierazten digute.Adibidez:Nahiz eta berandu joan,atea zabalik egoten da-oztopoa(Mend.P)-zer(P.Nag)
SUBJUNTIBOA: Lau egoera desberdinetan erabiltzen da subjuntiboa:
1.Helburuzko perpausetan. Adb: Liburuak eros ditzadan eman dit dirua amak
2.Nahia, desioa adierazten duten perpausetan. Adb:Oporrak laster irits daitezen nahi dut
3.Aginterazko perpausetan. Izan ere, 1 eta 3 pertsonan aginterazko adizkirik ez dagoenez, subjuntiboko orainaldiko adizkiak erabiltzen dira. Adb: Afal dezagun hemen, tokia badago eta!
4.Perpaus konpletiboetan: kasu horietan, subjuntiboko aditz laguntzaileari -la atzizkia eransten zaio. Adb: Etxeko lanak egin ditzala esan diot. (zer?) ditzaN  + -la
Zer ezaugarri ditu?
-Aditz laguntzaileak aditzoina(eros, irits) darama aurrean, ez partizipioa (erosi, iritsi).
Aditz laguntzaileak -n atzizkia darama bukaeran (gogoratu ahalerako adizkiek -ke zutela)

Zaitezen: zu udan udalekutara joan zaitezen, gurasoen nahia bete beharko duzu


Zedin:Jokin sar zedin bere amak sotanoa erosi zion

Gintezen:.Gu guztiok joan gintezen eskatu zidan luismak

Zitezen: Asteburuan zu lasai egon zitezen nahi dute zure lagunak

Daitezen: Ikasleak lasai daitezen, beraien bila joan beharko dute gurasoek

Daitezke:haiek oso arin ibili daitezke

Ditzakezue:oraindik goiz denez, zuek haiek kotxez eraman ditzakezue

Naiteke:ni oso arin ibili naiteke

Dezakegu:Oraindik goiz denez, guk hura kotxez eraman dezakegu

Dezakete:Oraindik goiz denez, haiek hura kotxez eraman dezakete

Nenkizuke:egun eguzkitsua egin duenez, ni zuri bila joan nakizuke

Diezaioket:Nik hari etxea garbitu diezaioket

Niezazukeen:atzo jai eguna zenez, nik zuri etxea garbitu niezazukeen

Diezazuket:Nik zuri etxea garbitu diezazuket

Diezadakezu:Zuk niri etxea garbitu diezadakezu


Ellos podrian ir al circo-haiek zirkura joan litezke.Tú nos puedes traer los ejercicios-zuk ariketak ekar diezazkigukezu.Vosotros podríais comprar un coche si tuvieseis 18 años-Zuek auto bat eros zenezakete 18 urte izango bazenituzte.Nosotros pudimos grabar una película-guk film bat grabatu ahal izan genuen
Entradas relacionadas: