Període mitja de maduració financer

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,04 KB

Període mitjà de maduració d’una empresa comercial: Les empreses que es dediquen a la compravenda no tenen procés productiu.

PMM  = PMa + PMc - PMp


El període mitjà de maduració econòmic (PMME) és el temps que dura tot el cicle d’explotació, des que es produeix l’entrada dels materials al magatzem fins que es cobren les factures i les lletres als clients.PMa + PMf + PMv + PMc

El període mitjà de maduració financer o període mitjà de maduració (PMM) és el temps que generalment l’empresa triga a recuperar els diners que ha invertit a comprar materials per a la producció. És el nombre de dies que ha de finançar totalment l’empresa.PMME - PMp


Fons de maniobra necessari per finançar l’actiu corrent està íntimament relacionar amb el període mitjà de maduració financer.Com més llarg sigui el temps que l’empresa trigui a recuperar la inversió al seu cicle d’explotació (període mitjà de maduració financer), més gran serà també el fons de maniobra que necessita.

El fons de maniobra (FM) és el conjunt de recursos que l’empresa necessita per finançar-se durant el període de maduració financer. Per això, com més curt sigui el període de maduració, més petit serà el fons de maniobra necessari.

FM= ac(existencies+dret cobrament sbre clients) PC:(obligació pagament proveï)Entradas relacionadas: