Patrimoni net negatiu

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,6 KB

 

SITUACIÓ PATRIMONIAL

Causes

Conseqüències

Solucions

Estabilitat financera total

Excès de finançament propi: l’empresa es finança només amb recursos propis

Total seguretat, però no es pot beneficiar de l’efecte positiu de l’endeutament

Endeutar-se moderadament per utilizar capitals aliens i, d’aquesta manera augmentar la rendibilitat

Estabilitat financera normal

AC > PC, FM positiu

És la situación ideal per a l’empresa

Vigilar tan sols que el fons de maniobra sigui el necessari per a l’activitat

Suspensió de pagaments (concurs de creditoris)

AC< pc,fm="">

No pot pagar el seus deutes a curt termini

Ampliar el termini de pagament als seus proveïdors, planificar millor la seva tresoreria i renegociar els deutes amb els creditors

Desequilibri financer a llarg termini

El patrimoni net és zero (l’actiu es igual al passiu)

Descapitalització, solvencia exigua

Renegociar els deutes amb els creditors i augmentar el capital

Fallida

FM negatiu, acumulació de pèrdues, el passiu (exigible total) és superior a l’actiu total

Descapitalització, pèrdua total de la solvència

Solució molt difícil, augmentar el capital i redefinir l’activitat, l’empresa desapareix

Entradas relacionadas: