Patrimoni, béns, drets, obligacions, balanç, albarà,...

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 1 KB

Patrimoni: són els element qe poseeix una empresa.
béns: elements qe poseeix l'empresa i es poden vendres
drets: elements o diners qe l'empresa no té però qe pot exigir pqè li pertanyen.
obligacions: elements qe l'empresa té però qe li poden exigir pqè ja no li pertanyen.
balanç: forma de presentar la informació sobre la situació economica d'una empresa en un moment concret-
albarà: recull la info relativa al llirament de material o mercaderes
factura: recull la info relatica a la venda dun producte o d'un servei.
rebut: justifica el pagament i indica les dades corresponents a les persones o empreses qe intervenen: la qe fa el pagaments i la qe cobra.
xec: document mercantil
el
metal.lic significa qe fa servir bitllets i monedes.

Entradas relacionadas: