Parts amfiteatre

Enviado por Chuletator online y clasificado en Latín

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,08 KB

 

L'amfiteatre: Era un edifici típicament ROMà, on es duien a terme, entre altres Espectacles, lluita de gladiadors, que acabaven sempre amb la mort Dels participants. Als polítics aprofitaven aquests espectacles per Fer propaganda política. Als romans disfrutaven d'aquests Sanguinaris combats i l'amfiteatre sempre estava ple de gom a gom. Parts del amfiteatre: 

Arena (harena)

era l'espai on es feia l'espectacle, al nom fa Referencia a la matèria que el cobria i que s'hi tirava per absorbir La sang.

La Cavea era l'espai on se situava el public, comença a uns quatre Metres de la pista, d'amunt on pòdium o plataforma . Es dividia en Sectors ( maeniana)
i aquest sectors portaven a unes portes al Interior del amfiteatre anomenades vomitoria.

El Subterraneus:


situat Sota l'arena , era el lloc on guardaven els decorats, i també hi Havia las gàbies de les feres i el material per el espectacle.

Teatre Més important Flavi (vespasia)
Tenia un capacitat de 45000/ primer coliseu contruit a Roma 29 ac/ 188 x 156m 

Espectacles


Les lluites de gladiadors (preferides per els romans), els gladiadors Solien ser persones de guerra, però també poden ser criminals Condemnats, esclaus o joves que només per el simple fet de la fama Es feien gladiadors. Els gladiadors s'entrenaven a les escoles Especials, on feien exercici i s els controlava la alimentació i Se'ls feia revisions mediques. L'home encarregat de l'escola Lamista.
Abans de combatre, els Gladiadors tenien Dret un gran banquet ( cena libera) i l'endemà , en començar L'espectacle els gladiadors en arribar a la tribuna li dirigien El Cèsar La salutació a següent:

Avé cesar, moriturí te salutant

Als combats es feien per parella i moltes vegades el public decidia El destí del vençut, mocador a l'aire i crits de mitte (alliberal) Assenyala perdó :en canvi el polze cap en vall significava la mort Del vençut..

les Veneracions:
combats en que Intervenien animals . Al principi eran sol eren per la lluita contra Els gladiadors, però més endavant va ser un espectacle autònom, Que tenia diferents modalitats: exhibicions de feres exòtiques, Combats entre feres (lleons vs tigres) , homes contra feres i homes Llençats a les feres ( les primeres víctimes van ser els cristians)

Naumàquies:


Veritables reproduccions Històriques De batalles Navals , solien inundar l'amfiteatre, però també es podien portar a Terme en llacs naturals o cientificas era molt car organitzar Aquests espectacles perr això es van deixar de fer.

Estructura; La planta baixa era rectangular i allargada, la pista estava dividida Per un mur baix i llarg denominat spina situat El bell mig. D'amunt de la spina havia obeliscos, estatuas divines i Set ous grossos o set dofins que indicaven les voltes que hauran De fer. Al extrem de la spina havia les Metae Pilars que Senyalaven el punt on havien De girar els carros, davant de las Metae havia Las Cáceres que era El punt de sortida

El Circ ROMà més antic va ser el Circ Màxim de Roma,va Arribar a tenir capacitat per a200.000 espectadors

Els Carros rebien noms diferents segons el nombre de cavalls que Tinguessin:

Bigae(de dos), trigae (de tres), i aixi fins a set;

Però els més habituals eren les Quadrigae(de quatre)
.L'organitzador(dator)
de espectacle Era un personatge important (un magistrat, un Potentat, l'emperadorcursa (missus)

Els Aurigues
eren Lliberts o esclaus que aspiraven a ser lliuresCada Equip (factio)
el blanc, el verd, el blau i el vermell

3 D : is,is,em,is,i,e/ esx3 ,um,ibus,ibus/ neutre: ex3 is,i,i / Ia,ia,ia,ium,ibus,ibus/ t: p sing nt:3p pl

n: Subjecte, atribut/ v:interpelació/ ac: cd i cc amb prep/ genitiu: Cn/ datiu:ci/ ablatiu: c agent, cc /mitja Mes eficaç per romanitzar el territoris conquerits fou la creaccio De ciutats de nova planta, anomenades coloniae, s 'establien els Veteran de guerra i ciutadans procedents de italià. Península Ibèrica valencíà, Saragossa M,aride lleó

Entradas relacionadas: