Paraula primitiva

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,64 KB

 

1. Expliqueu quines idees hi ha darrera el tòpic que “quan els infants Arriben a primer curs, ja han de saber llegir i escriure” i resumiu els Arguments que es donen a l’article per desmuntar-lo. Entre altres qüestions, Parleu sobre:

a)Quin rol hi juguen, segons les autores, en Aquest prejudici: els llibres de text, el currículum, les famílies i la Societat.

Els llibres de text Juguen el paper que creen una pressió als mestres obligant a que els nens i Nenes aprenguin a llegir i escriure perquè sinó no poden aplicar el currículum Al curs pertinent.

La societat té la idea de Que quan abans aprenguis a escriure i llegir millor i es té la idea de que L’escola es va crear amb l’objectiu d’adquirir aquests dos coneixements.

b)A què es refereixen les autores amb la frase “Els infants copsen el que representa llegir i escriure quan ho experimenten en La pròpia pell”.

Els infants necessiten Tenir bones experiències i tenir la oportunitat de viure en primera persona el Fet de llegir i escriure per tal de donar-li significat i valor al seu Significat. Aquest fet, és l’inici per entendre tot el que passa al seu Voltant, en el context on es troben i en el món que els envolta.

2. Expliqueu quines idees hi ha darrera el tòpic que “primer s’ha D’ensenyar a descodificar i després ja vindrà la comprensió” i resumiu els Arguments que es donen a l’article per desmuntar-lo. Entre altres qüestions, Parleu sobre:

a)Per a les dues autores cal diferenciar llegir I escriure: “Sabem que llegir i escriure són processos que comprenen tipus Diferents d’activitats mentals: en quin sentit, segons elles, són diferents?

Per llegir, cal combinar Estratègicament processos de baix nivell, com ara descodificar o reconèixer Paraules, amb uns altres d’alt nivell, com ara emetre hipòtesis, anticipar, Destriar la informació́ rellevant de la secundària o interpretar. Per Escriure, en canvi, els processos que cal posar en marxa són els de planificar El text a partir del tema sobre el qual s’escriu, de l’objectiu que es vol Aconseguir i del destinatari, redactar per donar forma escrita al missatge i Revisar el text que es va produint de manera recurrent. A més a més de Desenvolupar i aprendre aquestes activitats mentals, s’han d’aprendre, també́, Les funcions i els usos que la societat fa de cada tipus de text escrit.

b)Les autores afirmen que: potser el que ens ha Confós és el fet que una persona que comprèn el que llegeix és una persona que Domina el funcionament del codi, però no tothom qui domina el codi comprèn el Que llegeix. Podríeu trobar exemples de totes dues situacions? Podríeu Trobar-ne a la teva pròpia experiència com a alumne o en infants que coneixes?

Quan ens ensenyen alguna lletra en concret, posen exemples de paraules seguides on es repeteixi aquesta Paraula sense donar-li un sentit més enllà. Ex: mi mama me mima mucho.

Fa que practiquis la Lletra però no hi ha una comprensió de la frase.

3. Expliqueu quines idees hi ha darrera el tòpic que “per escriure bé, Cal copiar textos ben escrits” i resumiu els arguments que es donen a l’article Per desmuntar-lo.

1)La Còpia com a pràctica del traç: s’ha de vetllar per al desenvolupament de la Psicomotricitat fina amb activitats diverses i variades.

No s’ha de precipitar el Treball d’entrenament per reproduir el traç d’una lletra i en el seu lloc fer Uns altres treballs més creatius de domini de la mà i, a més crear situacions De comunicació en les quals es necessiti escriure i l’infant pugui Participar-hi. “No és fins que l’infant és capaç de segmentar les paraules per Sons, i reconeix el valor sonor de cada lletra per formar paraules, que posem l’accent En el traç de la lletra”.

2) La Còpia per evitar les faltes i adquirir bons models: la Construcció conjunta permet participar a tots els infants en l’elaboració d’un Mateix missatge. Això possibilita veure com es resolen les problemàtiques que Es van presentant, com a què s’escriu i a com s’escriu i anar-ne aprenent.

Això, però, a la llarga Ens pot afectar, ja que pot fer infants dependents al mestre que siguin Incapaços de realitzar un text per pròpia iniciativa.

El que cal és crear Consciència que els escrits no surten bé la primera vegada, que cal rellegir el Text perquè tingui totes les lletres i que estiguin col·locades en l’ordre Convenient.


Entradas relacionadas: