Paisos bel ligerants

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,81 KB

 

1RA Guerra Mundial

1.Recordes quines van ser les causes de..

-La Primera Guerra Mundial va ser conseqüència de les tensions internacionals que, al llarg de la primera dècada del Segle XX, es van produir entre les diferents potències europees i que es van agreujar i van crear un clima de “Pau armada” que anunciava l'inici del conflicte bèl•lic. Les rivalitats econòmiques, nacinals i colonials van provocar enfrontaments entre els països i van generar una carrera d'armaments i la configuració de blocs antagònics d'aliances.

2. Defineix els conceptes següents:

-Guerra de trinxeres: fase defensiva en què les tropes es protegeixen mitjançant la trinxera o fortificacions per impedir l'avançament enemic.

-Tractat de Versalles: el més important dels tractats firmats al final de la Guerra,  en el qual s'estipulava lasort d'Alemanya. Es partia de la base que Alemanya era la responsable del conflicte i per això se li va imposar el pagament de grans reparacions de guerra.
A més a més l'Imperi alemany entregava Alsàcia i Lorena a França i separava la Prússia Oriental de la resta del territori per l’anomenat corredor de Danzig.

-Societat de Nacions: organització creada en acabada la Guerra i que havia de de garantir la Pau en el futur i fomentar la col•laboració i la cooperació internació-nals. La seu es va fixar a Ginebra i va quedar establerta en dos organismes: l'Assemblea General, de la qual formaven part tots els membres, i un Con-sell integrat per les potències guanyadores.

V/V/V/F/F

______________________

1.Classifica les  causes de la Primera Guerra Mundial..

-Enfrontaments colonials: hostilitats entre imperialis-mes rivals, especialment al nord d'Àfrica – La pri-mera crisi marroquina de 1905 – la segona crisi mar-roquina de 1911.

-Conflictes nacionalistes: Influència de l'Imperi Rus i de l'Imperi Austrohongarès als Balcans davant la debilitat de l'Imperi Turc – la primera guerra balcànica de 1912 – la segona guerra balcànica de 1913.

-Rivalitat entre les grans potències: la rivalitat Franco-

Alemanya

La competència naval entre Alemanya i Gran Bretanya – l'aliança francobritànica.

3. Explica quines van ser les principals fases de.

Les principals fases de la guerra van ser: la guerra de moviments, en la qual el pla alemany era un atac ràpid per Bèlgica que va ser frenat a la batalla del Marne, a la vegada que es produïa l'ofensiva russa al front oriental; la guerra de posicions, que va suposar la immobilització del front occidental, l'ofensiva austro-aleman’ya al front oriental i la batalla de Verdún; la crisi de 1917, marcada per l'abandonament de la guerra per part de Rússia, l'entrada dels EUA i una onada de pacifisme; i el final de la guerra, que va suposar el triomf dels aliats al front oriental, que els imperis austríac i turc demanessin l'armistici i que abdiqués el kàiser i es firmés l'armistici amb Alemanya.

La guerra de moviments va ser una fase ofensiva en la qual es tractava de llançar atacs ràpids amb l'objectiu de derrotar ràpidament l'adversari, mentre que la fase de guerra de trinxeres era defensiva i les tropes es protegien mitjançant trinxeres o fortificacions per impedir l'avançament de l'enemic.

4.Respon a les qüestions següents sobre…

-Les dones van tenir un nou paper a la societat atorgat per la guerra. Així, constituïen el 35% del personal industrial d'Alemanya i Gran Bretanya al finalitzar el conflicte i la seva obertura es va demostrar en signes externs com els vestits més curts i còmodes, la moda del cabell curt, el costum de conduir cotxes, de fre-qüentar els cafès o d'expressar les seves opinions polítiques o socials.

-L'elevada mortaldat ocasionada per la guerra va afectar especialment els homes mobilitzats entre els 20 i els 40 anys, fet que va comportar una disminució de la natalitat al llarg de diverses generacions, que s'han anomenat generacions buides.

-La guerra va significar la pèrdua definitiva de l'hege-monia europea en l'economia mundial.
El conflicte va empobrir els països bel•ligerants i, l'any 1918, la situació financera d'Europa era gravíssima. Tots els països estaven endeutats tant a l'interior, amb em-prèstits de guerra, com a l'exterior, a través dels prés-tecs sobretot amb els Estats Units.

-Els grans beneficiaris de la guerra van ser els Estats Units i Japó. El primer es va convertir en el líder de les finances mundials i va substituir la Gran Bretanya com a redistribuïdora del comerç mundial mentre el dòlar substituïa la lliura esterlina com a moneda base en les transaccions internacionals. I Japó va aug-mentar de forma considerable la seva producció en fer front a les comandes europees, sobretot d'ar-mament.

-Després de la guerra es va produir una profunda reestructuració territorial del continent. Els grans imperis es van desmembrar, amb l'aparició de nous estats com Polònia, Finlàndia, Estònia, Letònia, Li-tuània, Iugoslàvia, Txecoslovàquia i Hongria.

5. Per què gran part dels historiadors afirma…

Perquè per un costat, en acabada la guerra, la majoria de la població treballadora europea, que havia sofert molt durant el conflicte, va tornar a una realitat quotidiana de penúries enormes, fet que va promoure un ambient revolucionari. I per un altre, el clima de crispació, unit a la humiliació, la pressió i l'asfíxia econòmica a què van ser sotmesos els vençuts, va contribuir entre altres factors a l'ascens dels feixismes. A més a més, la remodelació territorial que van implicar els tractats de Pau no va donar solució als innombrables problemes nacionals de gran part dels pobles que integraven els antics imperis desapareguts, i grans minories nacionals van ser englobades en Estats on no se sentien representades.

1. Indica les rivalitats i els enfrontaments que…

-Enfrontaments colonials: primera crisi marroquina el 1905; segona crisi marroquina el 1911.

-Rivalitats econòmiques: rivalitat francoalemanya revifa-da amb la crisi marroquina; aliança francobritànica da-vant la potència econòmica Alemanya.

-Crisis balcàniques: annexió de Bòsnia-Hercegovina per part d'Àustria-Hongria; primera guerra balcànica el 1912; segona guerra balcànica el 1913.

3.Analitza els efectes de la guerra en què es…

En la següent piràmide d'edats de França observem que els anys en què es va desenvolupar el conflicte de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la natalitat tant en homes com en dones mostra un gran descens, conse-qüència dels pocs naixements que es van produir en una època en què la majoria dels homes estaven lluitant al front i amb unes condicions generals de vida molt difícils.

A més a més, la part dels homes en edats adultes és molt més reduïda que la de les dones a conseqüència de les nombroses baixes de soldats que es van produir du-rant el conflicte.

4. Indica els acords que es van assolir en els…

-Neully: Bulgària cedia part dels seus territoris a Grècia.

-Saint-Germain: Àustria perdia tots els territoris eslaus i es convertia en república.

-Versalles: l'Imperi alemany entregava Alsàcia i Lorena a França, la Posnània a Polònia, i separava Prússia Oriental de la resta del territori per l’anomenat corredor de Danzig, mentre les seves colònies eren repartides entre els països vencedors. A més a més es va imposar a Alemanya el pagament de grans reparacions de guerra.

5.Explica quins eren els objectius del…

-El moviment sufragista anglès lluitava pel dret de vot femení, així com el dret de l'educació, la capacitació professional de les dones i la igualtat jurídica de les dones casades. Per aconseguir els seus objectius, les sufragistes interrompien els discursos dels ministres i es presentaven en les reunions del partit liberal per plantejar les seves demandes. A més a més, efec-tuaven mítings, manifestacions, i recorrien al sabotatge i a les agressions als domicilis privats de destacats polítics i membres del parlament.

2.Llegeix el text següent i respon les preguntes:

-En el text se citen el pla alemany de l'inici de la guerra  (Pla Schlieffen), la batalla del Marne,  la guerra de     trinxeres, la batalla de Verdun i l'ofensiva al Somme.

-Els alemanys preveien un atac ràpid contra França, entrant per Bèlgica i Luxemburg.

-Els combats del front occidental es van desenvolupar a Bèlgica, Països Baixos i França.

-França va perdre gairebé el 20% dels seus homes en edat militar (1,35 milions de morts). Per Gran Breta-nya, que en l'ofensiva del Somme va perdre 420 000 soldats, el nombre de morts va arribar gairebé a un milió.

Entradas relacionadas: